Unitárius tudástár
Unitárius Könyvtár-Levéltár, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.


Tartalomjegyzék táblázatban:   Excel 2003-xls, vagy  mhtml,  és  htm


Unitárius folyóiratok:

- Unitárius Élet 2000-2017

- Unitárius Élet 1947-1999

- Unitárius Értesítő 1922-1944

- Unitárius Jövendő 1939-1942

- Unitárius Szószék  1908-1943

- Unitárius Közlöny 1888-2011 - (digitalizálta ArcanumKft.)

- PARTIUM   - Irodalmi, művészeti folyóirat, Kiadja a Kelet-magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör  és az Unitárius Alkotók Társasága - UART -

- HÍRLEVELEK - (BUE, Debrecen, Pestszentlőrinc)

                                               

Interneten elérhető folyóiratok:
Keresztény Magvető:
- http://epa.oszk.hu/kereszteny_magveto
- http://eda.eme.ro/handle/10598/16264
Unitárius Közlöny:
- http://epa.oszk.hu/unitarius_kozlony

- A láng
- Unitárius Ösvény

CENTER FOR FREE RELIGION

- Régi fényképek

Új anyagok:

       Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949)

 

Könyvek, füzetek, kiadványok:

- 1900 előtti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

                                   - Channing munkái

- 1900-1925 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

- 1926-1950 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

                                   Balázs Ferenc - 4 könyve

- 1951-1999 közötti anyagok

- 2000 utáni anyagok

- Mit hisznek az Unitáriusok?    

- Beszédgyűjtemények

- Gellérd Imre beszédek

- Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok

- Felolvasások - több anyag egy pdf dokumentumban.

- Unitárius Passió - pdf

- Unitáriusok más szemmel

- Falinaptárok 

- Unitárius Énekeskönyv - tömörítve 778 MB

Balázs Mihály: Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben a 16. században - megjelent a PARTIUM 2018. őszi számában 

A világhálón más digitális oldalakon található unitárius (vonatkozású) anyagok:
Interneten elérhető anyagok!

- Aranyosrákosi Székely Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben  
- Székely Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben (1840)
- Aranyosrákosi Székely Sándor: Erdélyország történetei hiteles kútfőkből
- Balázs Ferenc: A rög alatt - mp3
- Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság 
- Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában 
- Bölön Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában  
- Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék  
- Borbély István: A régi Torockó
- Borbély István: Heltai Gáspár  
- Dávid Ferenc: Rövid útmutatás 
- Enyedi György válogatott művei
- Fóris-Ferenczi Rita: A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben  
- Gaal György: Magyarok utcája  
- Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen  
- Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora
- Heltai Gáspár: Száz fabula
- Jakab Elek: Kolozsvár története  
- Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon   
- Jókai Mór: Egy az Isten c. regénye 
- Kelemen Lajos : Kőváry László: A magyar unitáriusok története a XVIII. és XIX. században, emlék- és életiratokban
- Kelemen Lajos: Három erdélyi mennyezet - festésről 606-614 [1.51 MB - PDF]
- Kincses Kolozsvár - cikksorozatok
-
Kőváry László: Erdély földe ritkaságai 
- Kőváry László: Erdélyország statistikája 
- Kőváry László: Száz történelmi rege 
- Kőváry László: Székelyhonról 
- Kőváry László: Történelmi adomák    
- Kriza János: Mesék   
- Kriza János: Vadrózsák 
- Kriza-Album  
- Mikó Imre: A bércre esett fa  
- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása  
- Orbán Balázs: Torda város és környéke
- Paleologus Jakobus: Epistola ...  
- Szabédi László versei   
- Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon 
- Wesselényi Polixénia: Olaszhoni és sweizi utazás  /  2. példányban a könyv

Unitárius költészet  - Interneten elérhető anyag!

Todai János és az unitárius zsoltárfordítás  - Interneten elérhető anyag!

Unitárius vonatkozású könyvek, írások az Interneten  - Interneten elérhető anyag!

Egyéb fontos és hasznos oldalak - Interneten elérhető anyag!

E-könyvek  - Interneten elérhető anyag!

Sorozatok- gyűjtemények:
- Unitárius Kis Könyvtár 
- Unitárius Füzetek  
- Unitárius Könyvtár  
- Unitárius Kereszténység  
- Unitárius történelem  
- A Keresztény Magvető füzetei  
- Énekes könyvek  
- A Dávid Ferenc Egyletről  
- Mai Füzetek 
- Imádságos könyvek  
- Évkönyvek
- Életrajzok 
- Dr. Iván  László munkássága (Jancsi László, Igaz Látó)
- Józan Miklós
- Perczelné Kozma Flóra 
- Szent-Iványi Sándor
- Versek

Unitárius nagyjaink

Gyászjelentések

Unitárius nagyjaink sírja Budapesten és Magyarország területén

Unitárius nagyjaink és munkáik - tanulmányok, írások
               - Balázs Ferenc - 4 könyve

- Bartók Béla áttérési bejegyzése a Budapesti Unitárius Egyházközség betérési nyilvántartásában

- Brassai Sámuel (1800-1897) akadémikus, unitárius tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a kronológiája

- Takács Jenő: Toccata Mistica - kórusmű - emlékezés a Tordai Országgyűlésre

- Páskándi Géza: Vendégség 

- Páskándi Géza - Erdélyi Triptichon - Püspök-drámák 

LITERATURA - 1929 - Könyvheti különszám ( Supka Géza: Könyvhét )

Unitárius Pantheon

Unitárius templomok

Egy az Isten - ismeretterjesztő könyv

Közös énekek - katolikus - evangélikus - református - unitárius

Csíksomlyói Bucsu - összegyűjtött anyagok


 

(Digitalizálta PDF formátumban 2002-2012-ben - Léta Sándor a MUE megbízásából)

 

(C) Minden jog az Unitárius Egyházé