Az Unitárius Teológiai Akadémia szervezete
Dr. Boros György: Az UTA története