Az unitárius vallás

 

Előszó

Erdély politikai helyzete Dávid Ferenc korában

Az unitárius vallás szabadságának alkotmányos biztosítékai - írta: Fekete Gábor

Nemzeti hit - Borbély György


Vallásunk a mai eszmékhez való viszonyában - Perczelné Kozma Flóra

Az unitarizmus hivatása a jövőben - Br. Petrichevich Horváth Kálmán

Emlékezés Dávid Ferencről - Tarcsafalvi Albert verse