Tartalom - bevezetés
Élete 
Az esztétikus
A kollégiumi tanár 
Az irodalmi kritikus 
Nyelvtanulás és nyelvtanítás
Módszertani munkássága
Az Entwurf és az 1863. évi egyházi tanterv
Nyelvtudományi munkássága:
I. Küzdelmei a magyartalanságok ellen
II. A magyar mondat elmélete
III.  Hangsúly és szórend
Az unitárius
Egyénisége és jelentősége