Csifó Salamon beszédek

Eszményválasztás - Tanév elején

Ifjúi álmodozás  - Tanév elején

Isten velünk van  - Őszi hálaünnepen

Mondjatok dicséretet Istennek - Őszi hálaünnepen

Istennek munkatárai vagyunk

A gyermek Jézus méltósága és alázatossága

Jézus beszéde lélek és élet

A jótett

Kicsiny dolgok nagy hatalma

Egyedül csak Jézushoz

Miért vágyik a lélek Istenhez

A magány szükségessége

Színlelés és valódiság a vallásban

Új eszmék, új életet követelnek

Pilátus házánál

A lélek kielégítése

A bálványimádás

Imánk teljesítésének feltétele

Az önállóság megszerzésének eszközei és ellenségei

A múltra való emlékezés legyen a munka forrása

Az ősz

A megalázás és felmagasztalás napja - Virágvasárnapján

A lélek sorsa - Áldozó csütörtökön

Elfáradtunk s mégis tovább! - Az év utolsó napján

A múltból tanuljatok a jövőre - Újévi

Karácson az eszméknek ünnepe  -  Karácsoni

Jézus bizonyságtétele az igazságról - Karácsoni

Az örökélet eszméje valóság - Húsvéti

Az örökélet kérdése a hívők és kételkedők szemüvegén keresztül - Húsvéti

A mennyei erő - Pünkösti

A szentlélek erejének bizonyságtétele - Pünkösti

Legyetek én követőim - Bocskai háromszázados emlékünnepén

Forrást megáldó beszéd  

 

Linkek Csifó Salamon életrajzához:

http://www.mue.unitarius-halo.net/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=100

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=540

http://panteon.unitarius-halo.net/pantheon/csifosalamon.htm