Tartalom

  Előszó

  I. fejezet  - Élete 5-40 oldalak  (11 MB)

  II. fejezet - Kriza János - Ferencz József  41-43 oldalak

  III. fejezet  - Jakab Elek - Ferencz József  43-54 oldalak

  IV. fejezet - Mint tanár és tankönyvíró  54-81 oldalak

  V. fejezet - Reformegylet  81-91 oldalak

  VI. fejezet - Protestáns Irodalmi Társaság és az unitáriusok  92-114 oldalak

  VII. fejezet - Dávid Ferenc emlékeért  114-116 oldalak

  VIII. fejezet - Érintkezéseink az angol és amerikai unitáriusokkal  116-131 oldalak

  IX. fejezet  - Egyháztörténelmünk megírása  131-134 oldalak

  X. fejezet - Keresztény Magvető, Unitárius Irodalmi Társaság, Unitárius Közlöny, Unitárius Szószék  134-144 oldalak

  XI. fejezet - Egyházpolitikai kérdések  144-160 oldalak

  XII. fejezet - Új egyházközségek alakulása 160-190 oldalak  (11 MB)

  XIII. fejezet - Ünnepeink, istentiszteletünk és szertartásaink  190-197 oldalak

  XIV. fejezet - Lelkészkör és az "Unitárius Egyház"  197-205 oldalak

  XV. fejezet - Énekes könyvünk  205-208 oldalak

  XVI. fejezet - Iskolai ügyek  208-310 oldalak  (35 MB)

  XVII. fejezet - Pénzügyek  310-340 oldalak  (10 MB)

  XVIII. fejezet - Gazdasági ügyek  340-351 oldalak

  XIX. fejezet - Egyházszervezés 352-398 oldalak  (16 MB)

  XX. fejezet - Az összeomlás után  398-403 oldalak

  XXI. fejezet - Egyetemes egyházi adózás  403-407 oldalak

  XXII. fejezet - Szellemi alkata és jelentősége 408-424 oldalak

  XXIII. fejezet - Irodalmi munkássága 425-433 oldalak