1. Bevezetés; A vallás az ember tulajdona;
Valláslélektan módszerei
;
2. A vallás tudományos kutatása              
3. A vallás eredete - különféle elméletek; 
A vad ember világnézete, Természetfölötti és
ember közötti viszony
;
4. A világ fejlődése; Törzsi - nemzeti vallások;
Egyetemes vallások
.
5. Mi tehát a vallás?                                    
6. A vallás létjogosultsága.                          
7. Az új lélektan és a vallás.