Magyarság és vallás

Előszó - Ima -  1-16

Elnöki megnyitó  17-22

Hivatal és hivatás: Józan Miklós  22-32

Unitárius lelkész az új világ küszöbén: Simén Dániel 34-56

Az újszövetség mai problémái és az unitarizmus: Dr. Kovács Lajos 57-77

Az unitarizmus és fajelmélet: Dr. Abrudbányai János 78-120

Lelki eredmények: Dr. Kiss Elek  121-125

Hibajavítások

 

A lelkészkonferencia résztvevői