Előszó - az olvasóhoz
Realista út egy modern teizmushoz
Egy modern teizmus kinyilatkoztatás nélkül
Egy modern teizmus és a humanista mozgalom
Egy modern teizmus és a nagy misztériumok
Egy modern teizmus és az isteni rokonszenv
Egy modern teizmus és bizonyos nehézségek
a vallás gyakorlásában

Egy modern teizmus és a lelki evolúció
Egy modern teizmus és az élet értelme