Lakiteleki Unitárius Emléknap 1999.  Fényképalbum!

 1. Tartalom
 2. Lakiteleki Unitárius Emléknap
 3. Lezsák Sándor: Megnyitó
 4. Bencze Márton: Ima
 5. Dr. Szabó Árpád: Az Unitárius Egyház a 20. században
 6. Dr. Rezi Elek: Ferencz József püspök és az Unitárius Egyház újjászervezése Trianon után
 7. Andrási György: Balázs Ferenc, a mészkői prédikátor
 8. Molnár B. Lehel: Kelemen Lajos történész munkássága
 9. Mikó István, Mikó Imre, az író
 10. Dr. Sztankóczy Zoltán: Józan Miklós budapesti püspöki helynök és a hazai egyház újjászervezése Trianon után
 11. Dr. Murvay Sámuel: Az Egyház helyzete ma
 12. Lezsák Sándor: Zárszó

Józan Miklós unitárius püspök szobrának felavatása a Lakiteleki Panteonban 2001. augusztus 25.-én!

Balázs Ferenc mészkői unitárius lelkész szobrának felavatása a Lakiteleki Panteonban 2008. április 26.-án!  Kényképalbum!