Püspökök Főgondnokok
 1.   Dávid Ferenc  1568 - 1579.
 2.  Hunyadi Demeter  1579-1592.
 3.  Enyedi György  1592-1597.
 4.  Kósa János 1597-1601.
 5.  Toroczkai Máté  1601-1616.
 6.  Radeczki Bálint  1616-1632.
 7.  Csanádi Pál  1632-1636.
 8.  Beke Dániel  1636-1661.
 9.  Járai János  1661. április 7 - június 3.

  (Két évig a püspöki tisztség betöltetlen maradt, mivel  a háború miatt püspökválasztói zsinatot nem lehetett tartani.)

 10.  Koncz Boldizsár  1663-1684.
 11.  Szentiványi Márkos Dániel  1684-1689.
 12.  Bedö Pál  1689-1690.
 13.  Nagy Mihály 1691-1692.
 14.  Almási Gergely Mihály  1692-1724.
 15.  Pálfi Zsigmond  1724-1737.
 16.  Szentábrahámi Lombárd Mihály  1737-1758.
 17.  Agh István  1758-1786.
 18.  Lázár István  1786-1811.
 19.  Körmöczi János  1812-1836.
 20.  Székely Miklós  1838-1843.
 21.  Székely Sándor  1845-1852.

  (Kilenc évig a püspöki tisztség betöltetlen maradt, mivel a kormány nem ismerte el az egyház püspökválasztói jogát. Ezen idő alatt a püspöki teendőket Székely Mózes egyházi főjegyző végezte.)

 22.  Kriza János  1861-1875.
 23.  Ferencz József  1876-1928.
 24.  Dr. Boros György  1928-1938.
 25.  Dr. Varga Béla  1938-1941.
 26.  Józan Miklós  1941-1946.
 27.  Dr. Kiss Elek  1946-1971.
 28.  Dr. Kovács Lajos  1972-1994.
 29.  Dr. Erdő János  1994-1996.
 30.  Dr. Szabó Árpád  1996-2008.
 31.   Bálint-Benczédi Ferenc 2008 -

1918, Trianon után Erdélyt Romániához csatolják. De lényegében, csak a második bécsi döntés után, 1945 után alakult ki önálló egyházi vezetés Magyarországon.

Így választottak a lelkészek közül vezetőket:

1. Szent-Iványi Sándor - egyházi elnök, püspököt helyettesítő megbízással, 1945 - 1947

2. Dr. Csíki Gábor - esperes püspöki helynök, 1947 - 1957, nyugdíjazásáig.

3. Pethő István - püspöki helynök, 1957 - 1966.

4. R.Filep Imre - esperes püspöki helynök, 1966 - 1970.

5. Dr. Ferencz József - püspök, 1971 - 1988.

6. Huszti János - püspök, 1988 - 1992.

7. Bencze Márton - püspök, 1992 - 2001

8. Rázmány Csaba - püspök, 2001 - 2009

9. Kászoni-Kövendi József püspöki-helynök 2012 -

 1. Homoródszentmártoni Bíró Sámuel  1718-1721
 2. Désfalvi Simon Mihály   1718-1723
 3. Vargyasi Daniel Ferenc  1718-1747
 4. Kénosi Sándor Gergely  1718-1728
 5. Gidófalvi Gábor  1718-?
 6. Bongardus János 1718-?
 7. Teleki Ferenc  1718-?
 8. Vargyasi Daniel Péter  1723-1741
 9. Káli Kun István  1723-1736
 10. Désfalvi Simon János 1732-1765
 11. Szentiványi Henter János  1747-1752
 12. Petrichevich Horváth Boldizsár 1753-1778
 13. Árkosi Benkö Rafay 1753-1761
 14. Árkosi Benkö Ferenc 1761-1771
 15. Ürmösi Maurer Sámuel 1771-1786
 16. Petrichevich Horváth Ferenc 1778-1804
 17. Ürmösi Maurer László 1786-1789
 18. Toroczkai Mihály 1789-1802
 19. Vargyasi Daniel Elek 1802-1812
 20. Petrichevich Horváth Miklós 1805-1814
 21. S.Szentiványi Sámuel 1811-1817
 22. Petrichevich Horváth Károly 1815-1830
 23. Vargyasi Daniel Elek 1820-1848
 24. Augusztinovics Pál 1832-1837
 25. Káli Nagy Elek 1854-1878
 26. Harczói Gálfalvi Imre 1862-1875
 27. Vargyasi Daniel Gábor 1876-1905
 28. Laborfalvi Dr. Berde Áron 1876-1892
 29. Petrichevich Horváth Kálmán 1892-1925
 30. Nagyfalusi Fekete Gábor 1907-1917
 31. Árkosi Ferenczy Géza 1920-1938
 32. Dr. Szent-Iványi József 1925-1938
 33. Dr. Gál Miklós 1938-1951
 34. Dr. Elekes Domokos 1938-1941
 35. Dr. Gelei József 1941-1945
 36. Dr. Mikó Lőrincz 1946-1952
 37. Ferencz József 1953-1960
 38. Kereki András 1953-1968
 39. Kelemen Lajos 1960-1963
 40. Dr. Mikó Imre 1964-1968; 1975-1977
 41. Székely János 1970-1975
 42. Dr. Barabássy László 1969-1991
 43. Dr. Gyarmathy Árpád 1978-1989
 44. Jenei Dezsö 1990-1996
 45. Gálfalvi Sándor 1992-1996
 46. Dr. Szabó Pál 1996-2000.
 47. Balogh Ferenc 2000. - 2002.
 48. Dr. Kisgyörgy Árpád 2000. - 2003.
 49. Dr. Máté Dénes  2003. -
 50. Kolumbán Gábor 2003. -

1918, Trianon után Erdélyt Romániához csatolják. De lényegében, csak a második bécsi döntés után, 1945 után alakult ki önálló egyházi vezetés Magyarországon.

Igy választottak főgondnokokat is:

1. Dr. Báró Daniel Gábor - világi elnök, Duna-tisza menti egyházkör főgondnoka, 1902 - 1919.
2. Hajós Béla - főgondnok, 1923 - 1936.
3. Vargyasi Daniel Gábor - főgondnok, 19?? - 1957.
4. Gál Jenő - főgondnok, 1947 - 1961.
5. Imre Dénes - főgondnok, 1947 - 1975.
6. Gálfalvi István - főgondnok, 1957 - 19??
7. Ferencz József - főgondnok, 1957 - 1971.
8. Bartók Béla ifj. - főgondnok, 1971 - 1994.
9. Gyarmathy László - főgondnok, 1971 - 1992.
10. Mikó István - főgondnok, 19?? - 1977.
11. Kiss József - főgondnok, 1982 - 1983.
12. Dr. Nyiredy Szabolcs - főgondnok helyettes, 1988 - 19??
13. Murvay Sámuel - főgondnok, 1994 - 2001.
14. Mikó István - főgondnok helyettes, 1994 - 2001.
15. Mikó István - főgondnok, 2001.- 2004.
16. Elekes Botond - főgondnok 2005.-től
17. Pálffy László - főgondnok helyettes 2005-től - 2010-ben lemondott
18. Barabássy Sándor - főgondnok-helyettes 2010-től