I. kötet: Társadalmi tárgyúak

Tartalom

Előszó

1-49 oldalak: Az önmívelésről

50-76 oldalak: A jelen korszak

77-78 oldalak: A munkás osztály emelése - Bevezető gondolatok

79-106 oldalak: A munkás osztály emelése - Első felolvasás

107-138 oldalak: A munkás osztály emelése - Második felolvasás

139-170 oldalak: A nemzeti irodalomról

171-184 oldalak: A nevelésről