IV. kötet: Vallásos tárgyúak II. rész

Tartalom

1-18 oldalak: Krisztus jelleme

19-31 oldalak: Krisztus követésének lehetősége

32-48 oldalak: A keresztény vallás végcélja

49-56 oldalak: A kereszténység előmozdításának eszközei

57-88 oldalak: A keresztény vallás bizonyítékai I. rész

89-121 oldalak: A keresztény vallás bizonyítékai II. rész

122-147 oldalak: A kijelentett vallás bizonyítékai

148-162 oldalak: Az unitárius vallás ellen tett ellenvetések vizsgálata

163-169 oldalak: Teológiai nevelés

170-176 oldalak: Hitformákról