Tévéfelvétel a dunapataji unitárius múzeum-templomban

            2010. április 19-én a Magyar Televízió stábja, az Unitárius magazin számára emlékműsort készített a Dunapataji volt unitárius gyülekezetről és templomról. Napjaikban, a dunapataji unitárius templom néprajzi múzeumként, illetve kiállító teremként működik, Schill Tamás néprajzkutató vezetésével.

            A felvételen, amely április 25-én került adásba, Gergely Felicián részletesen ismerteti a dunapataji templomépítő gyülekezet létrejöttét - a már unitáriussá lett hívek áldozatos munkáját, állhatatosságát - és megszűnését.

             A volt gyülekezet még élő tagjai közül Bosznayné Dr. Rákóczy Rozália (a tordátfalvi Gombos család leszármazottja) és Faragó József, személyes élményeiket, gyermekkori emlékeiket mesélték el.

           Schill Tamás a múzeum történetét ismertette, kiemelve két fontos mozzanatot. Az 1982-ben történt felavatáson jelen volt Dr. Ferencz József unitárius püspök és ifj. Bartók Béla főgondnok, a Magyarországi Unitárius Egyház akkori vezetői. 2009-ben pedig Sólyom László, a Magyar Köztársaság államelnöke volt a vendégük.

          A délelőtti esős idő után, délutánra kisütött a nap, és kimentünk az unitárius temetőbe. Megálltunk a temetőkertet adományozó Varga József és neje Sulyok Julianna sírjánál, valamint Faragó József szüleinek a sírja mellett.

Emlékeztünk és emlékeztetünk!

Léta Sándor
-------------------------------------------------------

Képek:


        Bosznayné Dr. Rákóczy Rozália


Linkek:
Barabás István: A Dunapataji Unitárius Egyházközség története - pdf
     A Dunapataji Múzeum

Videó:  Unitárius Magazin - MTV - 2010. április 25.  https://nava.hu/id/978094/


Templombelső:
 Képek:


   Schill Tamás, Léta Sándor, Bencze Márton, Gergely Felicián, Schmidt Gábor                 Faragó József