Tartalom:

A betű öl 

A hit  - 2 beszéd 

A hold 

A lelki élet válsága

A mag 

A nagy vacsora

A sareptai özvegy 

A talaj 

A templom 

A termés 

A vallás örök 

A vigasztalás 

A vetés 

Advent

Advent, Karácsony, Óév

Aggodalmaskodás I-II. 

Államegyház

Anyák napja 

Aratási

Az én Atyám munkálkodik

Az ember értékmérője

Az új szív

A beszéd

Áldozócsütörtök 

Bőjti 

Buzgóság 

Cselekvő várakozás

Dávid Ferenc

Dávid Ferenc mártíromsága

Egyensúly

Egymás terhét hordozzátok

El ne feledkezzünk Istenről

Elégedetlenség 

Enni, inni, hinni

Én élek  ...

Ész és szív 

Farsang 

Farsang-vidámság-öröm I-II.

Foglalatosnak lenni

Gondviselés

Gúny

Gyenge lélek

Gyomírtás-bűnírtás 

Halottak napja

Házasság megáldás 1

Házasság megáldás 2

Házassági megáldás 3

Hirdetek néktek nagy örömet - utolsó beszéde

Híjjával találtattál

Hit

Humanizmus 

Húsvét 1

Húsvét 2

Húsvét  3

Időjárás 

Íme az ember! 

Isten

Isten képe rajtunk 

Isten tavaszi beszéde 

Istenben élünk 

Istenországa sorozat 

Jézus a tengeren 

Jótevőink

Jó - rossz

Jöjjön el a Te országod!

Karácsony 

Karácsony 1950

Karácsony 1954

Karácsony 1954 - 2

Keressük Istent - 2 beszéd

Keresztelési beszédek

Ki mit hisz azzá válik

Konfirmációi beszédek 

Legyetek okosak, mint ...

Lelkiismeret

Lelkiismeret 2 beszéd

Miatyánk

Micsoda az ember?

Miért kell szenvedni? 

Miért lesz hitetlen az ember?

 Mire építsünk?

Mit ér az ember? 

 Nincs időm

ÓÉV

Önismeret 

ŐSZ - 2 beszéd 

Ősz - Kultúra

Őszi hálaadás 

Pax vobis 

Pünkösd

Szeretet

Szeretet - karácsonyi

Szépség

Tavasz  - 2 beszéd 

Temetési beszédek

Templombajárás - 3 beszéd 

Tékozló fiú

Ti vagytok a föld sója !

Türelem I-II. 

Vallásos emberek

Vallás és erkölcs

Vándorlás

Virágvasárnap 

Újévi köszöntő - vers

Úrnapja 

 

Összes ZIP tömörítés

 

.