339. sz. evangélikus = 90. sz. református = 199. sz. unitárius:
Tebenned bíztunk eleitől fogva