86. sz. evangélikus = 60. sz. unitárius:
Gondviselő jó Atyám vagy ...