UNITÁRIUS  ÉLET

2003.  Szeptember-Október

Tartalom: 

  1. Első oldal
  2. Második oldal
  3. Egy örökké emlékezetes nap: 1849. október 6. 
  4. Ima: Én Istenem legyek vidám...
  5. Egyházi hírek
  6. Kereszténység és kultúra
  7. Megemlékezések
  8. Akik előttünk jártak: IN MEMORIAM  GELEI jÓZSEF
  9. Egyházközségeink életéből
  10. Hírek