UNITÁRIUS  ÉLET

2004.      Május-Június

Tartalom: 

 1. Első oldal
 2. Főszerkesztői jegyzet
 3. Balázsi László: Pünkösdi ima  / Szép versek üzenete 
 4. Egyházi hírek,  id. Kelemen Attila búcsúztatása
 5. Egyetemes Lelkészi Munkaértekezlet, Sepsiszentgyörgy
 6. Vallásosság és lelki élet - Dr. Zoltán Zoltán
 7. Erdélyi fejedelmek
 8. Unitárius szórványok 1949-ben II. rész
  Egyházközségeink életéből
 9. Kereszténység és kultura:  Máté Ernő: Tudomány és vallás
 10. Tavaszi népszokások / Jelen, lét
 11. Unitárius Alkotók Társasága / Tavaszi tárlat  
 12.  Hírek