Az Unitárius Élet 2005/3 szám ünnepi melléklete:

Püspökbeiktatás és lelkészszentelés

- Az a szép fényes nap - Május 22. - Püspökbeiktatás
- Az új tisztségviselők bemutatása
- Püspöki prédikáció és az üdvözlő beszédek
- Elekes Botond főgondnok ünnepi beszéde
- Balázsi László és Máté Ernő beszéde
- Fényképek a zsinati eseményekről