UNITÁRIUS  ÉLET

2006.  Január-Február-Március-Április, 1-2. szám

Tartalom: 

 1. Tavaszi áhítat - Lakatos Csillal
   Főtisztelendő Rázmány Csaba püspök 60 éves
 2.  Variációk egy Bartók-témára;   Árulkodó Júdás?
 3.  Kereszténység - Bandi András,  Az unitárius szellemiség előfutárai Pécsett - Felhős Szabolcs
 4. Beszámoló a Nyikó menti árvízkárosultak megsegítéséről
  Az adományozók névsora
      
   2006. évi jegyzőkönyvi kivonatok
 5.  MUE választási nyilatkozat   -  Pro Urbe-díj Török Áron ny. lelkésznek
 6. Egyházközségeink életéből
 7. Olvasói levél - Impresszum-