Unitárius Szószék - Beszédek - Ágendák, 1933. 3-4. szám   
 

61-98 oldalak -  Beszédek

99-128 oldalak - Ágendák