Unitárius Szószék 1943. 1. szám

Pál Ferenc ny. lelkész temetése

Pálffy Ákosné temetése

Gálfi Lőrinc teológiai tanár temetése