D.Dr. Erdő János     erdojanos.jpg (12186 bytes)

                     1912 - 1996. július 27.

 

Kolozsváron szerzett lelkészi oklevelet. Utána az oxfordi Manchester Collage-ban folytatott tanulmányokat.

Hazatérve vallástanárként szolgált. 1946-tól az Unitárius Teológiai Akadémia, majd a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara rendszeres teológiai tanszékének tanáraként működött.

1959-ben hamis vádak alapján a kommunista rendszer hat évi börtönbüntetésre ítélte. Kiszabadulása után újból a lelkésznevelésben munkálkodott. Az Unitárius Egyháztörténet rendes tanára.

1972-ben megválasztották főjegyzőnek, majd 1994-ben az egyház 29. püspökévé választották.

Életének 84. évében, 1996. július 27.-én hunyt el.

Élete legszebb hivatásának tartotta a lelkésznevelést, amelyet következetes elvszerűséggel és magas szintű igényességgel végzett fél századon át, haláláig.

Különböző tisztségeiben példamutató módon járt elöl, egész életét egyháza és népe szolgálatára áldozta.

Széleskörű teológiai munkásságot fejtett ki, tanulmányai jelentek meg különböző folyóiratokban, magyar és angol nyelven. Tanulmánykötete jelent meg. A Keresztény Magvető folyóirat új sorozatának szerkesztője volt.

Tevékeny szerepet vállalt és töltött be a hazai és külföldi kapcsolatokban.

(a megemlékezés az Unitárius Élet 1996. szeptemberi számában)