Unitárius írók

Lapok, folyóiratok, közlönyök stb.  unitárius írói.

Összeállította: Kelemen Miklós

2002.

 

 

 

1. AGLÁJA : Kelemen Lajos.

2. ARANYOSVIDÉK: Gyallay Pap Domokos .

3. ARCHEOLOGIAI   ÉRTESITŐ: Supka Géza.

4. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK: Gelei Gábor.

5. BRASSÓI FÜZETEK: Tatár József.

6. BUDAPESTI HRLAP : Bedő  Béla

7. BUDAPESTI NAPLÓ : Bedő Béla

8. BUDAPESTI SZEMLE : Supka Géza

9.CSALÁDTÖRTÉNETI  FÜZETEK:  Barabás István

l0 . CSÁNGO NAPTÁR : Gyallay pap Domokos

11. CSONGRÁDMEGYEI HIRLAP: Osváth Béla.

12. DÉLMAGYARORSZÁG : Osváth Béla.

13. EGYETEMES PHIL.KÖZL: Botár Imre

14. ELLENZÉK: Gyallay Pap Domokos.

15. ELŐRE : Szent-Iványi Sándor.

16. ERDÉLYI GAZDA: Fekete Lajos.

17 . ERDÉLYI IRÓK ÉS MÜVÉSZEK ALMANACHJA: Éjszaki Károly

18. ERDÉLYI LAPOK: Orbók Attila.

19. ERDÉLYI SZEMLE: Gyulai Tibor, Supka Géza.

20. ERDELYI MUZEUM: Kelemen Lajos, László  Gyula.

21. ERDÉSZETI KISÉRLETEK : Fekete Lajos.

22. ERDÉSZETI LAPOK: Bedő Albert, Fekete Fajos, Gyallay Pap Domokos

23. ETHNOGRÁFIA : Gál Kálmán

24. ÉLET : Bedő Béla.

25. ÉLET ÉS IRODALOM: Osváth Béla.

26. ÉN UJSÁGOM: Péterfy Tamás 

27 . FALVAK NÉPE: László Gyula.

28. FŐVÁROSI LAPOK: Éjszaki Károly.

29. FÜGGETLENSÉG: Borbélly Andor

30. GAZDASÁGI LAPOK: Fekete Lajos.

31. GUTTENBERG NAGY  LEXIKON: Csiki Gábor.

32. HIRADÓ: Fekete Lajos.

33. HITEL: Kelemen Miklós, László Gyula.

34. HUNNIA: Tatár József.

35. HUSZADIK SZÁZAD : Ormos Ede 

36. IRODALOMTÖRTÉNET: Osváth Béla.

37. JEL + IGE : Balázsi László, Kelemen Miklós.

38. JOGTHDOMANYI KÖZLÖNY : Ormos Ede .

39. JÓ PAJTÁS: Bedő Béla.

40. KAPU : Tatár József

41. KARIKÁS : Ormos Ede.

42. KERESZTÉNY MAGVETÖ: Buzogány Áron, Derzsi Károly, Éjszaki Károly, Huszti János, Józan Miklós, Szent-Iványi Sándor

43. KÉVEKÖTÉS : Borbély Andor.

44. K.I.D.SZ. : Kelemen Miklós.

45. KISDEDNEVEZŐK LAPJA: Gál Kelmen.

46. KORTÁRS: Osváth Béla, Sánta Ferenc.

47. KORUNK: Buzogány Áron.

48. KOSZORU : Éjszaki Károly.

49. KOLOZSVÁRI KÖZLÖNY: Buzogány Áron.

50. KÉPES CSALÁDI LAP: Péterfy Tamás.

51. LANTOS MAGAZIN: Supka Géza.

52. LITERATURA: Orbok Attila, Supka Géza.

53. MAGYAR CSALÁD: Péterfy Tamás.

54. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK: Kelemen Miklós.

55. MAGYAR FELSŐOKTATÁS : Kelemen Miklós.

56. MAGYAR FIGARO : Ormos Ede.

57 .MAGYAR FORUM : Tatár József .

58. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG: Ormos Ede .

59. MAGYAR NEMZET : Tatár József.

60. MAGYAR NŐK LAKJA: Tatár József.

61. MAGYAR RENDÖR : Ágoston József

62. MAGYARORSZÁG: Bedő Béla

63. MAGYARSÁG: Borbély Andor.

64. MAKÓI HIRLAP: Ormos Ede.

65. NEMZETI NŐNEVELÉS: Buzogány Anna, Buzogány Áron.

66. NEMZETI TÁRSALKODÓ : Kelemen Lajos

67. NÉPNEVELŐK LAPJA: Buzogány  Anna.

68. NÉPTANITÓK LAPJA: Buzogány  Áron, Gál Kelemen, József Dezső.

69. NÉPSZERÜ EGÉSZSÉGTAN: Barabás József.

70. OTTHON: Éjszaki Károly

71. ORSZÁG-VILÁG: Éjszaki Károly

72. ORVOSI HETILAP: Filep Aladár

73. ORVOSKÉPZÉS: Filep Aladár.

74. ORVOSOK  LAPJA : Filep Aladár..

75.  ŐSERŐ : Ágoston József

76. PAPNEVELŐ INTÉZET ÉRTESITŐJE: Abrudbányai János.

77. PÁSZTORTÜZ : Gyallay Pap Domokos, László Gyula, Orbók Attila, Szent- Iváni Sándor.

78. PEDAGÓGIAI PLUTHARC: Orbók Mór

79. PEDAGÓGIAI ZSEBNAPTÁR: Orbók Mór.

80. PESTER LLOYD : Bedő Béla.

81. PESTI NAPLO : Ormos Ede .

82. PESTi VIGADÓ : Buzogány Áron.

83. REMÉNY : Botár János

34. TANULÓK LAPJA: Gál Kálmán.

35. TELEKKÖNY: Barabás István.

86. TEMESVÁRI NAPLÓ: Orvos Ede.

87. TERMÉSZET: Nadler Herbert.

88. TISZATÁJ : Osváth Béla.

89. TÖRTÉNELMI TÁR : Odeschali Artur.

90. TURISTA KÖZLÖNY: József Dezső.

91. SZÁZADOK: László Gyula, Odeschali Artur.

92. SZEGEDI JOGÁSZLAPOK: Ormos Ede.

93. SZEKEYSÉG : Gyallay Pap Domokos, József Dezső, Orbók Attila

94. SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY: Éjszaki Károly.

95. SZÉPLITTFRATURAI AJÁNDÉK : Kelemen Lajos .

96. SZINHÁZTÖRTÉNETI ÉRTESITŐ: Osváth Béla.

97. TORDAI EMKE EMLÉKKÖNYV : Borbély Sándor.

98. ÚJ IRÁS : Sánta Ferenc.

99. ÚJ NEMZEDÉK : Borbély Andor.

100. ÚJSÁG : Borbély Andor.

101. ÚJVILÁG: Bedő Béla.

102. ÚJ SZÁNTÁS : Osváth Bé1a.

103. URÁNIA: József Dezső, Kelemen Lajos.

104. VALÓSÁG : Osváth Béla.

105 . VÁSÁRHELY ÉS VIDÉKE: Ormos Ede .

106. VÁSÁRHELYI SZÓ : Osváth Béla.

107. VIDÉKI KÖLTŐK ALBUMA : Péterfy Tamás

108. VIHARSAROK : Osváth Bé1a.

109. VILÁGOSSÁG : Supka Géza.

110. UNITÁRIUS EGYHÁZ : Abrudbányai János, Borbél  Sándor, Csiki Gábor, Gálffy Ferenc.

111. UNITÁRIUS ÉLET : ifj.Bartók Béla, dr.Ferencz József, Huszti  János, Kelemen Miklós. László Gyula, Nyiredy Szabolcs, Szász János.

112. UNITÁRIUS KIS KÖNYVTÁR: Derzsi Károly

113. UNITÁRINS ÉVKÖNYV: Biró Lajos, Csiki Gábor,

114. UNITÁRIUS ÉRTESITŐ : Ágoston József, Biró Lajos, Borbély Andor, Botár Imre, Buzogány Anna, Csiki Gábor, Enyedi Robertné, dr.Ferencz József, Hajdú Henrik, Józan Miklós, Rubin Péter, Veress Pál, Zsakó István

115. UNITÁRIUS KÖZLÖNY:  Bedő Albert, Borbély Sándor, Szent-Iványi Sándor

116. UNITÁRIUS NAPTÁR: Abrudbányai János, Austerlitz Vilmos