HITTAN

Tartalom:
1. Hitelvek és eszmerendszer - Czire Szabolcs, Kolozsvár
     Unitárius Káté
     Alaptörvény
2. Unitarizmus
3. Gyülekezet
4. Templom, gyülekezeti terem
5. Istentisztelet és szertartások
6. Szertartásaink alapelvei
7. Az unitárius istentisztelet és a szertartások célja
8. Istentiszteleti és szertartási tárgyak
9. Egyházi éneklés
10. Ima, imádkozás
11. Prédikáció - egyházi beszéd
12. Istentisztelet
13. Lelkész, lelkészi hivatal
14. Keblitanács vagy prezsbitérium
15. Szertartási rend, liturgia
16. Szertartások

- Keresztelés
- Konfirmáció
- Úrvacsora
- Házasság megáldás
- Temetés
17. Ünnepek
:
- Karácsony
- Húsvét
- Pünkösd
- Őszihálaadás
- A tordai országgyűlés emléke
- Anyák napja
- Halottak napja
- Dávid Ferenc emlékünnepély
- Minden vasárnap és az  alkalmi istentiszteletek
18. Más egyházi tevékenységek