Könyvajánló

Vasárnapi iskolás kézikönyv  
Kovács Sándor: Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
Kolozsvár, 2011. EME Kiadása. Erdélyi Tudományos Füzetek 269. szám.
Egy az Isten! Unitárius imák. Székelyudvarhely, 2011.
Az ULOSZ Kiadása. Szerkesztette Veres Péter.
Szöveggondozás: Székely Kinga Réka.
Dr. Gellérd Judit: Ahol leoldom saruimat  Dr. Rezi Elek: Hit és tudás - 2011
Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése Dr. Rezi Elek: Felelősségünk a ránk bízott életért
Czire Szabolcs: A történeti Jézus. A kutatás múltja és jelene Dr. Rezi Elek: Unitárius Erkölcstan
Uzoni-Fosztó Egyháztörténet 2. kötet - 2009 Dr. Rezi Elek: Teológia és népszolgálat
DÁVID FERENC - Ez a könyv Gazdag Árpád munkája,
Dávid Ferenc, Rövid magyarázatának és Rövid útmutatásának
mai magyar nyelvre való átírását-fordítását tartalmazza
- 2011
Pap Gy. László könyve: Simén Domokos
emlékét megörökítendő kiadvány első kötete
Én mégis a szívnek hiszek
címmel.
- 2010

Dr. Rezi Elek: Hisszük és valljuk

Dr. Rezi Elek: "Az Úr, ami Istenünk Egy Úr"

Palaeologus: Földi és égi hitviták

Kovács Sándor: Unitárius Egyháztörténet - 2009

Uzoni-Fosztó Egyháztörténet 1. kötet - 2005

Vallási Néprajz 14. kötete unitárius tartalommal

A SZENT SZABADSÁG OLTALMÁBAN:  Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben

Dr. Rezi Elek Válaszd az életet

Gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza

Zsakó Erzsébet:  Hinni és tenni

Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok  20 év  - 1990-2010 - 50MB - PDF
Kedei Mózes: Az Erdélyi Unitárius Egyház rövid története Kászoni József fordította: Peter Fleck: Csak jöjjetek c. könyvét
440 év Kászoni József: Mészkő    /    Link
400 év Kászoni József: Csak Neki szolgálj   /  Lelkész  
Gellérd Imre: Négyszáz év unitárius prédikáció-irodalmából Dr. Kovács Lajos: Részvétel az Evangélium ügyében 

Az  Erdélyi  Unitárius  Egyház  Gyűjtőlevéltárának   és  Nagykönyvtárának   kiadványai

Könyvrendelés!

Pap Gy. László könyvei:
- Húsz év a bástyán I. és II. kötet
- Unitárius örökségünk
-Bágyoni hangos fájdalom
- Kövend büszke boldogsága
- Én mégis a szívnek hiszek
- Ébredés a Zsidó-hegy árnyékában
ODFIE kiadványok

Kelemen Miklós: Unitárius Kislexikon és munkássága

Dr. Sztankóczy Zoltán könyvei  

 

Elérhetőségek:

Unitárius Egyházi Központ, Kolozsvár400105, Kolozsvár, Decembrie 21 u. 9. szám, Kolozs megye. Tel: +40-264595927    +40-264593236

Unitárius Könyvesbolt, Budapest: 1055, Budapest, Alkotmány utca 12. Tel: +36-1-3112241

Budapesti Unitárius Egyházközség: 1055, Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. Tel: +36-1-3113094