Kolozsvári Dimény Pál   / 1655 -  1720. jan. 4. /

 

A kor egyik legérdekesebb, legdinamikusabb figurája /Lászlóffy A./

Kolozsváron született. Kolozsvári tanulmányai végzésével a leydeni egyetemen tanult, ahol 1689-ben doktori vizsgát tett. 1690. jan. 27.-én jött vissza Kolozsvárra, ahol az iskola igazgatói állást foglalta el. Az iskola élén súlyos károkkal és nagy veszteségekkel teljes idökben állt. Átélte az ó-vári iskola elvételét, a piactéri iskola leégését és az egyház vagyonának elvesztését. Átvészelte a kuruc-labanc háborúk viszontagságait , az 1710. évi és az 1712.ik évi pestist. Megfordult Hollandiában és Bécsben. Hollandiában az egyházi épületek felújitására adományokat gyüjtött, Bécsben az iskola megmentésén fáradozott.

Négyszer házasodott. Feleségei: Gyulai Irén, Eötvös Hedviga, Joó Zsuzsanna és Takáts Sára.

A hollandiai gyüjtés sok kellemetlenséget okozott az ecclesia vezetöi részérol, akik ellenezték a gyüjtésbol járó szokásos összeg megtartását.

Dimén 30 évig állt az iskola élén. Kora keresett orvosa is volt, akit encyklopedikus tudása miatt „nagy gamalielnek” neveztek.

A konzervativ vallási körök szerint nem hitt a feltámadásban.

A leydeni egyetemen, doktori disszertációjában az emberi test megteremtésérol, megnövekedésérol és megszünésérol értekezett. Elkötelezett hive volt a kisérleti orvosi tudománynak.

Irt egy „Catechezist” melyet Kmita Andrásné költségén adott ki 1698-ban

Az állandó lelki feszültségben élo Dimény idegei felmondták a szolgálatot. Betegeskedni kezdett, de életét 1720. jan. 4.-én a pestit oltotta ki.

 

 

Felhasznált irodalom:

Szinnyei József : Magyar irók élete és munkái .1890-1914.

Gál Kelemen:  kolozsvári unitárius kollégium története.  1935.

Spielmann József : "A közjó szolgálatában. " 1977.