Léta Áron  1931. január 26.  Bölön - 2009. július 15. Havadtő

 

A Keresztény Magvető 2009/4. számában megjelent gyászjelentés:

Léta Áron nyugalmazott lelkész életének 79. évében 2009. július 15-én Havadtőn elhunyt.

1931. január 26-án született Bölönben, érettségi vizsgát a sepsiszentgyörgyi Magyar Fiúlíceumban tett. Teológiai tanulmányait a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végezte 1954-1958 között. 1958-ban teológiai szakvizsgát, 1964-ben lelkészképesítő vizsgát tett. 1968-ban szentelték unitárius lelkésszé a Kolozsváron tartott zsinati ülésen. 1965-ben kötött házasságot Szász Rozáliával, négy gyermekük született: Áron András, Sándor, Zsuzsanna és Zsolt.

Gyakorló segédlelkészi szolgálatát az Alsófelsőszentmihályi Egyházközségben kezdte 1958 novemberében, azonban 1959 elején az 1956-os események erdélyi visszhangjának megtorlását célzó intézkedések során meghurcolták, majd börtönbe vetették. Szabadulása után 1964-1968 között az iszlói, 1968-1970 között a firtosmartonosi, 1970-1972 között a homoródjánosfalvi lelkészi állást töltötte be.  1972-től a Lupány-Vulkán Egyházközség lelkésze lett. Lelkészi pályája végén, 1993-1995 között a Pipe-Szásznádasi Egyházközségben végzett szolgálatot, 1995. augusztus 1-jétől nyugdíjba vonult.

Temetése július 17-én volt a havadtői családi háztól a bölöni temetőbe, a szertartást Demeter Erika erdőszentgyörgyi lelkész végezte. Egyetemes egyházunk nevében Bálint Benczédi Ferenc püspök mondott búcsúbeszédet, Demeter Zoltán református lelkész a helyi közösségtől búcsúztatta. A bölöni temetőben a szolgálatot ifj. Kozma Albert helyi lelkész végezte.

 


Fényképek:

Teológus: Lelkész:
 
Nyugdíjas:
 
A templomban:
A nagyajtai emlékműnél:
 
Az 1956-os elítéltek emléktáblája Nagyajtán: