Mikó Imre /1911. március 27. - 1977. március 21/

Bánfihunyadon születet Mikó Lőrinc törvényszéki bíró és Zakó Aranka gyermekeként. Kolozsvárt tanult az unitárius kollégiumban. Jo­got tanult a kolozsvári egyetemen és a teológián is hallgatott két évet. 1934-1936-ig Párizsban tanult. Bejárta Németországot, Svájcot és Angliát. Ügyvédi irodát Kolozsvárt nyitott. Titkára volt a Magyar Párt­nak. Bukarestben a Magyar Nemzetközösség jogvédő irodáját vezette.

1944-től polgári fogolyként az akkori Szovjetunióban tartózkodott. Itthon előbb tanári állást töltött be. Később, mint könyvügynök és bolti eladóként működött. 1967-től tagja volt a Romániai Írószövetségnek. 1970-től szerkesztőként dolgozott a Kriterion kiadónál. 1971-ben mint az írószövetség képviselője megfordult Magyarországon. 1972-ben a Szovjetunióban. 1973-ban az Egyesült Államokban járt. 1976-ban előadói körutat tett Ausztriában, Nyugat-Németországban és Svájcban.

1939-ben nősült. Felesége a bécsi konzulátusi iskolát végzett Kauntz Kornélia volt.

Mikó Imre Balázs Ferenc oldalán kapcsolódott be az ifjúsági mozgalomba. Volt főtanácsi tag, iskolai felügyelő gondnok és az egyház főgondnoka. Foglalkozott szociológiával, a nemzeti kérdéssel. Írásaival a nemzetiségi öntudatot kívánta mélyíteni. Fordított oroszból, román­ból és franciából.

Mikó Imre európai kitekintésű tudós - irodalmár volt. Írásaival a szellemi szükségletek kielégítésére törekedett. Sokoldalú - szolgáló ember volt, kinek egyéniségét a tiszta emberség, a tudás, a hivatástu­dat biztonsága és az emberben való hit határozta meg. Műveit a tiszta humanizmus, az igazságszeretet és a jézusi testvériség hatotta át.

Rákos megbetegedésben, Kolozsvárt fejezte be életét.

Fölhasznált irodalom:

Barabássy László: "Aki előttünk járt." Ker. Magvető. 1977. 2. sz.

dr. Erdő János: "A csendes Petőfi utcából indult el." Ker. Magvető. 1977. 2. sz.

Spielmenn József: "A közjó szolgálatában." 1977.