Szerző Cím Link Formátum Forma - Alak Tartalom - Téma          
Abrudbányai János Bizonyosság a vallásban  Bizonyosság a vallásban  Könyv Teológia
Abrudbányai János A vallás és a mai koreszmék http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/vallas-koreszmek.htm Könyv Teológia
Abrudbányai János - Ferencz József Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk  Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk  Könyv Teológia
Adorjáni Julianna által összegyűjtött hiedelmek http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-zaszlo-ontozo.htm Tanulmány Történelem
Adorjáni Rudolf 1848 Dicsőszentmártonban http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-dicso1848.htm Tanulmány Történelem
Adorjáni Rudolf A székelykeresztúri egyházkör utolsó parciálisa http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-parcialis.htm Tanulmány Történelem
Adorjáni Rudolf Désfalvi karácsonyi - újévi szokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-desfalvi-magyarok.htm Tanulmány Történelem
Adorjáni Rudolf Életünk a fa sorsa http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-fa.htm Dokumentum Prédikációk
Adorjáni Rudolf Kisgyermek temetése Vámosgálfalván http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-kisgyermek-temetese.htm Tanulmány Történelem
Adorjáni Rudolf Temetési szokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/temetesi-szokasok.htm Tanulmány Történelem
Aranyosrákosi Székely Sándor Unitaria vallás történetei Erdélyben  http://tudastar.unitarius.hu/dok/Unitaria-vallas-tortenetei-ASZS-05835.pdf Tanulmány Történelem
Ágoston József Heltai Gáspár élete és munkássága http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Heltai-Gaspar-elet-munkassaga/index.htm Dokumentum Életrajz
Bajor János Vallásunkról röviden http://tudastar.unitarius.hu/dok/bajor-janos-vallasunkrol.htm Tanulmány Hitvallás
Balázs Ferenc A Lélek-Isten hívője http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-lelek-isten.htm Dokumentum Teológia
Balázs Ferenc A nyilvánvaló Isten http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-nyilvanvalo-isten.htm Dokumentum Teológia
Balázs Ferenc A rög alatt http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-A-rog-alatt.pdf PDF Könyv Életregény
Balázs Ferenc Bejárom a kerek világot http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-Bejarom-a-kerek-vilagot0.pdf PDF Könyv Életregény
Balázs Ferenc Közérthető Evangélium http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/Balazs_Ferenc-Kozertheto_Evangelium.rtf RTF Könyv Hitvallás
Balázs Ferenc Mesék http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfmesek.htm Dokumentum Irodalom
Balázs Ferenc Szabadság http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-szabadsag.htm Tanulmány Irodalom
Balázs Ferenc Versek http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfversek.htm Dokumentum Irodalom
Balázs Ferenc Zöld árvíz http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-Zoldarviz.pdf PDF Könyv Életregény
Balázs Mihály  Dávid Ferenc életútja   Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja   Dokumentum Történelem
Balázs Mihály  Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben a 16. században http://tudastar.unitarius.hu/dok/BalazsMihaly-Vallasszabadsag-Patium-2018-osz.pdf Dokumentum PDF
Balázsi László Irodalom a prédikációban 1. http://tudastar.unitarius.hu/dok/balaszi-irodalom1.htm Dokumentum Irodalom
Barabás István Egy magyar keresztény unitárius hitvallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/hitvall36.htm Dokumentum Hitvallás
Barabás István Önképzőkör http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/BarabasIstvan-onkepzokor.pdf Könyv Történelem
Barabás István Igaz keresztény magyar hitvallás Igaz keresztény magyar hitvallás Könyv Hitvallás
Bartók Béla Áttérése http://tudastar.unitarius.hu/leveltari-anyagok/BartokBela-atteresi-bejegyzese.pdf PDF Dokumentum Történelem
Bartók Béla ifj. Apámról http://tudastar.unitarius.hu/dok/ifj-BartokBela-apamrol.doc Dokumentum Életrajz
Bencze Márton Ó- és Újszövetség összefüggése http://tudastar.unitarius.hu/dok/benczemarton.rtf RTF Könyv Biblia
Benczédi Gergely Berde Mózes életrajza http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/BerdeMozes/BerdeMozsa-eletrajza.htm Könyv Életrajz
Benczédi Gergely A Kolozsvári Unitárius Kollégium vázlatos története http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/KUK.htm Könyv Történelem
Benczédi Pál Bibliai történetek http://tudastar.unitarius.hu/dok/Bibliai-tortenetek-Benczedi-Pal.doc DOK Dokumentum Biblia
Benczédi Pál A Dávid Ferenc Egylet története http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/DFE-tortenete-1935/default.htm Dokumentum Történelem
Benczédi Pál Evangéliumi történetek - tartalomjegyzék Tartalom  Tartalomjegyzék Könyv Történelem
Benczédi Pál A szombatosság vádja A szombatosság vádja Könyv Teológia
Benczédi Pál Erkölcstan Benczédi Pál: Erkölcstan Könyv Hitvallás
Benczédi Pál Dávid Ferenc vallása Dávid Ferenc vallása Könyv Hitvallás
Benczédy Pál Hit és erkölcstan Benczédy Pál: Hit és erkölcstan Könyv Hitvallás
Biás István ifj. Unitárius egyháztörteneti adatok  1619-1866 http://tudastar.unitarius.hu/1899/Unitarius-egyhaztorteneti-adatok-1619-1866/index.htm Könyv Történelem
Biró Lajos Biro Lajos: Megtalál az Isten  Biro Lajos: Megtalál az Isten  Könyv Prédikációk
Biró Lajos Virágok http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/BiroLajos-Viragok/index.htm Könyv Prédikációk
Biró Lajos A halál szemüvegén át … http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/A-halal-szemuvegen-at/default.htm Könyv Teológia
Borbély István Az imádság http://tudastar.unitarius.hu/dok/borbely-imadsag.htm Dokumentum Imádság
Borbély István Jókai emlékezete Jókai emlékezete Dokumentum Életrajz
Boros György dr. Dávid Ferenc teológiája http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfteologiaja.rtf RTF Dokumentum Teológia
Boros György dr. Szívemet hozzád emelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/boros-gyorgy-szivemet-hozzad-emelem.htm Könyv Imádság
Boros György dr. A tizenkét apostol tanítása http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/A-12-apostol-tanitasa.pdf Könyv Teológia
Boros György dr. Unitárius Teológiai Akadémia http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/UTA/UTA.htm Könyv Történelem
Boros György dr. A modern bibliamagyarázat követelései a lelkésztől http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/boros-modern-bibliamagyarazat.pdf Dokumentum Biblia
Boros György dr. Szívemet hozzád emelem http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Szivemet-hozzad-emelem/index.htm Könyv Imák
Boros György dr. Brassai Sámuel élete és kora http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Brassai-Boros/index.htm Könyv Életrajz
Botár Imre A vallásszabadság és Dávid Ferenc A vallásszabadság és Dávid Ferenc Könyv Teológia
Bölöny Vilmos Prófétáljatok http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Profetaljatok-BV/profetaljatok.htm Könyv Prédikációk
Br. Petrichevich-Horváth Kálmán Az unitárizmus hivatása a jövőben http://tudastar.unitarius.hu/dok/phf-unitarizmus-hivatasa.htm Tanulmány Hitvallás
Brassai Sámuel Vallás és hit http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/Brassai-Vallas-es-Hit.pdf Könyv Hitvallás
Channing Channing munkái - 6 könyv http://tudastar.unitarius.hu/Channing/index.htm PDF Könyv Teológia
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás DOC DOK Könyv Imák
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás PDF  PDF Könyv Imák
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás HTML HTML Könyv Imák
Csifó Salamon Csifó Salamon beszédek  Csifó Salamon beszédek  Könyv Prédikációk
Csiki Gábor dr. Gondolatok a hit világából http://tudastar.unitarius.hu/dok/csiki-gabor-gondolatok-hit-vilagabol.htm Könyv Teológia
Csiki Gábor dr. Hiszen egy Istenben http://tudastar.unitarius.hu/dok/csikigabor.rtf RTF Könyv Teológia
Csiki Gábor dr. Gondolatok a hit világából http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Csiki-Gabor-gondolatok/default.htm Könyv Teológia
Csiki Gábor dr. Hiszek egy Istenben ...  Hiszek egy Istenben ...  Könyv Teológia
Dávid Ferenc De falsa et vera http://tudastar.unitarius.hu/defalsaetvera/index.html Könyv Teológia
Dávid Ferenc Rövid magyarázat http://tudastar.unitarius.hu/dok/magyarazat.rtf RTF Könyv Teológia
Dávid Ferenc Rövid útmutatás http://tudastar.unitarius.hu/dok/utmutatas.rtf RTF Könyv Teológia
Dávid Ferenc Dávid Ferenc értekezése a kettős Istenségről - De dualitate http://tudastar.unitarius.hu/1899/De-dualitate/De-dualitate.htm Könyv Teológia
Dávid Ferenc Rövid magyarázat - faximile http://tudastar.unitarius.hu/1899/DavidFerenc-Rovid-magyarazat/Rovid-magyarazat-faximile.htm Könyv Teológia
Dávid Ferenc Rövid Magyarázat http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DavidFerenc-Rovid-magyarazat/DF-RM.htm Könyv Teológia
Derzsi Károly Jézus és kiválóbb kortársai http://tudastar.unitarius.hu/1899/Jezus-kortarsai/DerzsiKaroly-Jezus-kortarsai.htm Könyv Történelem
Derzsi Károly Jézus Krisztus http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-JK.pdf Könyv Történelem
Derzsi Károly Jézus élete http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Jezus-elete.pdf Könyv Életrajz
Derzsi Károly Biblia http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-biblia.pdf Könyv Teológia
Derzsi Károly Unitárius keresztény vallás http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-unit-vallas.pdf Könyv Teológia
Derzsi Károly Isten, az Atya http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Isten-az-Atya.pdf Könyv Teológia
Derzsi Károly Istentisztelet http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Isten-tisztelet.pdf Könyv Teológia
Derzsi Károly Unitárius evangélium http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-unitarius-evangelium.pdf Könyv Teológia
Derzsi Károly A Biblia élete http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Biblia-elete.pdf Könyv Biblia
Derzsi Károly Úrvacsorai beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/urvacsorai-beszedek.htm Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Imaház megnyitó http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-imahaz-megnyito.pdf Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Karácsony http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karacsonyi.pdf Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Nagypéntek - Húsvét http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-nagypentek-husvet.pdf Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Fölebb, fölebb! http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-folebb.pdf Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Rövid beszédek gyermekeknek http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-beszedek-gyermekeknek.pdf Könyv Prédikációk
Derzsi Károly Templomszentelés http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-templomszenteles.pdf Könyv Prédikációk
Donald Harrington A jellem általi üdvözülés http://tudastar.unitarius.hu/dok/harrington-jellem.htm Tanulmány Hitvallás
Ébert András Szórványokban lakó híveink  lelki gondozásának tervezete Szórványokban lakó híveink  lelki gondozásának tervezete Könyv Teológia
Ekárt Andor Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá? Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá? Könyv Történelem
Enyedi György Részlet az Explicationesból http://tudastar.unitarius.hu/dok/Enyedi-reszlet-az-explicationesbol.pdf PDF Könyv Teológia
Enyedi György Rövid válasz http://tudastar.unitarius.hu/dok/Enyedi-rovid-valasz.pdf PDF Könyv Teológia
Enyedi a szépíró püspök http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-a-szepiro-puspok.docx
Enyedi György unitárius püspök beszéde http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-beszede-KM_1900_01_030.pdf
Enyedi György válogatott művei http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/EnyediGyorgy-valogatott-movei-08787.pdf
Enyedi György - Unitárius arcképcsarnok http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-Unit-arckepcsarnok-1999.rtf
Lovas Borbála Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban  http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/EPA00001_ItK_2016_1_047-054.pdf
Lovas Borbála Enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/73_enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede.pdf
Erdő János A tekintély forrása http://tudastar.unitarius.hu/dok/tekintely.rtf RTF Tanulmány Teológia
Erdő János A tordai ediktum teológiai alapja http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdo-janos-tordai-edictum.htm Tanulmány Teológia
Erdő János A türelem és határai http://tudastar.unitarius.hu/dok/turelemhatarai.rtf RTF Tanulmány Teológia
Erdő János Az ember és a világ szolgálatában http://tudastar.unitarius.hu/dok/szolgalat.rtf RTF Tanulmány Teológia
Erdő János Csikszentmihályi Bors Mihály végrendelete http://tudastar.unitarius.hu/dok/CSIKSZENTKIRALYI-BORS-MIHALY-VEGRENDELETE.doc DOK Tanulmány Történelem
Erdő János Dávid Ferenc biblicizmusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfbiblicizmusa.htm Tanulmány Hitvallás
Erdő János Dávid Ferenc és a vallási türelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/tureleme.htm Tanulmány Hitvallás
Erdő János Egységünk a különbözőségben http://tudastar.unitarius.hu/dok/egyseg.rtf RTF Tanulmány Teológia
Erdő János Hiszek egy Istenben http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdo-janos-hiszek-egy-istenben.htm Tanulmány Teológia
Erdő János Jézus erkölcsi tanítása http://tudastar.unitarius.hu/dok/erkolcstan.htm Tanulmány Teológia
Erdő János Jézus istenfogalma http://tudastar.unitarius.hu/dok/istenfogalom.htm Tanulmány Teológia
Erdő János Útmutató tanulságok http://tudastar.unitarius.hu/dok/utmutato.rtf RTF Tanulmány Teológia
Erdő János Vallás és emberszolgálat http://tudastar.unitarius.hu/dok/emberszolgalat.rtf RTF Tanulmány Teológia
Fazakas György Hadifogságom Bretagne-ban Fazakas György: Hadifogságom Bretagne-ban Dokumentum Történelem
Ferencz József Úrvacsorai beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/FerenczJozsef-agendak-1878/index.htm Könyv Prédikációk
Ferencz József Hittan Ferencz József: Hittan Könyv Hitvallás
Ferencz József Hittan - átdolgozta Gálfy Lőrincz és Vári Albert http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/FerenczJozsef-Hittan/Galfi-Vari-atdolgozas/index.htm Könyv Hitvallás
Ferencz József  Egyháztörténet Ferencz József: Egyháztörténet Könyv Történelem
Ferencz József Unitárius Kistükör Unitárius Kis Tükör Könyv Történelem
Ferencz József Emlékeimből Ferencz József: Emlékeimből Könyv Történelem
Ferenczi Enikő Halálközelben -naponta http://tudastar.unitarius.hu/dok/ferenczi-eniko-halalkozelben.htm Tanulmány Irodalom
Fikker János Bevezetés a vallás lényegéhez http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Fikker-bevezetes-a-vallas-legyegehez/index.htm Könyv Teológia
Fikker János Kérdések és feleletek  Kérdések és feleletek  Könyv Teológia
Fikker János Az Istenről való felfogás ...  Az Istenről való felfogás ...  Könyv Teológia
Gagyhy Dénes Dávid Ferenc Dávid Ferenc Dokumentum Életrajz
Gál Kelemen Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora Könyv Életrajz
Gál Kelemen Brassai Sámuel http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Brassai-Gal/default.htm Könyv Életrajz
Gál Kelemen A Kolozsvári Unitárius Kollégium  története http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Gal-Kelemen-Kolozsvari-Unitarius-Kollegium/index.htm Könyv Történelem
Gál Miklós Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/GalMiklos-egyhazi-beszed/GalMiklos-beszede.pdf Könyv Prédikációk
Gálfi Lőrincz A jelenkor Jézusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/galfi-lorinc-jelenkor-jezusa.htm Könyv Történelem
Gálfi Lőrincz Ki volt Jézus? http://tudastar.unitarius.hu/dok/galfi.rtf RTF Történelem Életrajz
Gálfi Lőrincz A keresztény hit öt pontja A keresztény hit öt pontja Könyv Teológia
Gálfi Lőrincz A jelenkor Jézusa A jelenkor Jézusa Könyv Teológia
Gellérd Imre A prédikáció időszerüsége http://tudastar.unitarius.hu/dok/gellerd-predikacio-idoszerusege.htm Tanulmány Prédikációk
Gerézdi Rabán Erasmus és az erdélyi unitáriusok Erasmus és az erdélyi unitáriusok Könyv Teológia
Gyallay Pap Domokos Dávid Ferenc életrajza http://tudastar.unitarius.hu/dok/gyallay-eletrajz.rtf RTF Dokumentum Életrajz
Gyallay Pap Domokos Egy végrendelet története http://tudastar.unitarius.hu/dok/Gyallay-Domokos-EGY-VEGRENDELET-TORTENETE.doc DOK Dokumentum Történelem
Györfi István Az ember  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/GyorfiIstvan-Az-ember/default.htm Könyv Prédikációk
Igaz Látó - Iván László Korunk lelki válsága Korunk lelki válsága Könyv Teológia
Iván László Iván László http://tudastar.unitarius.hu/ivan-laszlo.htm Tanulmány Életrajz
Iván László A vallás s nemzeti eszme A vallás s nemzeti eszme Könyv Teológia
Iván László Világnézetünk válsága  Világnézetünk válsága  Dokumentum Teológia
Iván László Régi igazságok új köntösben I. Régi igazságok új köntösben I. Könyv Teológia
Iván László Régi igazságok új köntösben II. Régi igazságok új köntösben II. Könyv Teológia
Iván László Az unitárius ifjúság szerepe ...  Az unitárius ifjúság szerepe ...  Könyv Teológia
Iván László Dávid Ferenc arca …  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/IvanLaszlo/DFarca.htm Könyv Teológia
Iván László Isten felé Isten felé Könyv Teológia
Iván László Protestantizmus és unitarizmus Protestantizmus és unitarizmus Könyv Teológia
Jakab Dénes Ősi hitvilágunk emlékei http://tudastar.unitarius.hu/dok/osihitvilagunk-jakabdenes.htm Tanulmány Hitvallás
Jakab Elek Dávid Ferenc emlékezete http://tudastar.unitarius.hu/1899/DavidFerenc-emlekezete-JakabElek/index.htm Könyv Történelem
Józan Miklós A fejedelem és papja http://tudastar.unitarius.hu/dok/jozan-miklos-fejedelem-papja.htm Tanulmány Történelem
Józan Miklós Mit hisznek az unitáriusok? http://tudastar.unitarius.hu/dok/mithisznek.htm Tanulmány Hitvallás
Józan Miklós Józan Miklós http://tudastar.unitarius.hu/jozan-miklos.htm Tanulmány Életrajz
Józan Miklós Jézus az evangéliumban és a történelemben Jézus az evangéliumban és a történelemben Könyv Történelem
Józan Miklós A hallhatatlanság helye hitelveink között http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Hallhatatlansag/index.htm Könyv Hitvallás
Józan Miklós  Szemtől szembe Józan Miklós: Szemtől szembe Könyv Prédikációk
Józan Miklós Aratás Józan Miklós: Aratás Könyv Prédikációk
Józan Miklós A fejedelem és papja A fejedelem és papja Dokumentum Történelem
Kálnoki Kiss Tamás Emlékezés Kelemen Lajosra  Emlékezés Kelemen Lajosra  Dokumentum Történelem
Kálnoki Kiss Tamás Id. Kozma Mihály Id. Kozma Mihály Dokumentum Történelem
Kálnoki Kiss Tamás Egy elfelejtett Kriza okirat Egy elfelejtett Kriza okirat Dokumentum Történelem
Kálnoki Kiss Tamás Márkos Albert önéletrajza  Márkos Albert önéletrajza  Dokumentum Életrajz
Kelemen Attila  Kopjafaavatás Felsőrákoson  Kopjafaavatás Felsőrákoson PDF Dokumentum Történelem
Kelemen Imre Őrhelyemen http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/orhelyemen-KI/default.htm Könyv Prédikációk
Kelemen Imre A lélek asztalánál Kelemen Imre: A lélek asztalánál Könyv Prédikációk
Kelemen Miklós A Biblia éve - 2008 http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-miklos-biblia-eve-2008.htm Tanulmány Biblia
Kelemen Miklós A Budapesti Unitárius Ekg. Története http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-bue-tortenet.htm Tanulmány Történelem
Kelemen Miklós A XVI. Sz. nyomdái és nyomdászai http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-nyomdak.pdf PDF Tanulmány Történelem
Kelemen Miklós Aranyosrákosi Székely Sándor http://tudastar.unitarius.hu/dok/aranyosrakosiszs.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-balint-gabor.html tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Bálint Gábor konferencia http://tudastar.unitarius.hu/kelemenmiklos/kelemen-balint-gabor.htm Dokumentum Történelem
Kelemen Miklós Bartók Béla zenész kortársai http://tudastar.unitarius.hu/dok/bbkortarsai-km.htm Tanulmány Történelem
Kelemen Miklós Borbély Sándor életrajza http://tudastar.unitarius.hu/kelemenmiklos/kelemen-borbely-sandor.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Borbély Sándor imája apja halálára http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-borbely-sandor-imaja-apja-halalara.htm Dokumentum Történelem
Kelemen Miklós Borbély Sándor naplója http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-bs-naploja.htm Dokumentum Történelem
Kelemen Miklós Borbély Sándorral foglalkozó irodalom http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-borbely-irodalom.htm Tanulmány Irodalom
Kelemen Miklós Brassai Sámuel http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-brassai.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Enyedi György http://tudastar.unitarius.hu/dok/enyedi.rtf RTF Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Ferencz József http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-ferenczjozsef.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Gelei József életrajza http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-gelei-eletrajza.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Heltai Gáspár http://tudastar.unitarius.hu/dok/heltai.rtf RTF Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Mit tudunk Bálint Gáborról? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-km.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Mit tudunk Bálint Gáborról? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-km.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Paleologus Jakabról http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-paleologusrol.htm Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Szentábrahámi Mihály http://tudastar.unitarius.hu/dok/szentabrahami.rtf RTF Tanulmány Életrajz
Kelemen Miklós Unitárius írókról való összeállítása http://tudastar.unitarius.hu/dok/unitarius-irok.htm Dokumentum Történelem
Kelemen Miklós Unitáriusok a magyar irodalomban http://tudastar.unitarius.hu/dok/Unitariusok-a-magyar-irodalomban-Kelemen.doc DOK Dokumentum Irodalom
Kiss Elek A kereszténység helye a világ vallásai között A kereszténység helye a világ vallásai között Könyv Teológia
Kiss Elek Magyar nemzeti hit- és erkölcstan Magyar nemzeti hit- és erkölcstan Könyv Teológia
Kiss Elek Örök reformáció  Örök reformáció  Dokumentum Teológia
Kiss Elek A magyar nemzet hivatása ... A magyar nemzet hivatása ... Könyv Teológia
Kiss Elek A világ fejlődése az atom szemléletében http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/KissElek-Atom/default.htm Könyv Teológia
Kiss Sándor Martineau http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Martineau/index.htm Dokumentum Életrajz
Koronka Antal Imádságos könyv http://tudastar.unitarius.hu/1899/KoronkaAntal-imadsagok-1848/index.htm Könyv Prédikációk
Kovács Lajos Ébresztgetés Ébresztgetés Könyv Teológia
Kovács Sándor Paget János http://tudastar.unitarius.hu/dok/KovacsSandor-PagetJanos.pdf PDF Tanulmány Életrajz
Kovács Sándor Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben http://www.unitarius.hu/hazsongard/index1.html Tanulmány Történelem
Köröspataki Kis Károly A Biblia misszió és célja A Biblia misszió és célja Könyv Hitvallás
Lakó Elemér A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813–1848 között PDF Tanulmány Történelem
Léta Sándor A történeti Jézus-kutatás új korszaka http://tudastar.unitarius.hu/dok/Leta-torteneti-Jezus-kutatas-1980.doc DOK Tanulmány Teológia
Léta Sándor Az egyház a világhálón http://tudastar.unitarius.hu/dok/leta-sandor-egyhazavilaghalon.htm Tanulmány Általános
Lőrinczi László Balázs Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/Lorinczi-Laszlo-BALAZS-FERENC.doc DOK Dokumentum Életrajz
Lőrinczi László Balázs Ferenc vallása http://tudastar.unitarius.hu/dok/Lorinczi-Laszlo-BALAZS-FERENC-VALLASA.doc DOK Dokumentum Hitvallás
Lőrinczi László Így olvassuk a Bibliát http://tudastar.unitarius.hu/dok/lorinczi-laszlo-biblia.htm Tanulmány Biblia
Lőrinczi László Vallok a hitemről http://tudastar.unitarius.hu/dok/lorinczi-laszlo-vallok.htm Dokumentum Hitvallás
Lőrinczy Géza Az őrálló  Lőrinczy Géza: Az őrálló  Könyv Prédikációk
Márkó Laci Márkó Laci portlandi beszéde - 2003. november 10.  Márkó Laci portlandi beszéde - 2003. november 10.  Dokumentum Vegyes
Márkó Laci Az egyház napszámosai Az egyház napszámosai Dokumentum Vegyes
Márkó Laci A palást árnyékában  A palást árnyékában  Dokumentum Vegyes
Márkos Albert Nagyajtai Kovács István Nagyajtai Kovács István Dokumentum Életrajz
Mikó Imre Balázs Ferenc 75 http://tudastar.unitarius.hu/dok/MikoImre-Balazs-Ferenc-75.doc DOK Tanulmány Életrajz
Mikó Imre Jókai Torockón http://tudastar.unitarius.hu/dok/MIKO-IMRE-JOKAI-TOROCKON.doc DOK Tanulmány Történelem
Mikó István Mikó Imre http://tudastar.unitarius.hu/dok/mikoistvan-mikoimre.htm Tanulmány Életrajz
Mikó István 100 éve született ifj. Bartók Béla Mikó István: 100 éve született ifj. Bartók Béla Dokumentum Történelem
Millikán Róbert Egy természettudós hite  Egy természettudós hite  Könyv Teológia
Mohay Tamás Csiksomlyói búcsú http://tudastar.unitarius.hu/dok/mohay-tamas-csiksomlyo.htm Tanulmány Történelem
Molnár B. Lehel A szentlélekről szóló unitárius tanítás áttekintése http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-szentlelekrol.htm Tanulmány Hitvallás
Molnár B. Lehel A vallási türelem előzményei Erdélyben http://tudastar.unitarius.hu/dok/MBL-A-vallasi-turelem-elozmenyei-Erdelyben.doc DOK Tanulmány Történelem
Molnár B. lehel Az Erdélyi Unitárizs Egyház intézményrendszere http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-intezmenyrendszer.htm Tanulmány Történelem
Molnár B. Lehel Az őszi hálaadás időpontja http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-oszihala-idopont.htm Tanulmány Történelem
Molnár B. Lehel Brassai Sámuelre emlékezve http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-b-lehel-brassaira-emlekezve-2007.htm Tanulmány Életrajz
Molnár István dr. Húsvéti népszokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-nepszokasok.htm Tanulmány Irodalom
Molnár István dr. Húsvéti szokások Tordátfalván http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-zaszlo-ontozo.htm Tanulmány Irodalom
Murádin Jenő A vallásszabadság deklarálása http://tudastar.unitarius.hu/dok/450-Rubicon-2017-12-MuradinJeno.pdf
Murádin Jenő Körösfői-Kriesch Aladár http://tudastar.unitarius.hu/dok/EME_Certamen1_033_MuradinJeno-Korosfoi-KrieschAladar.pdf
Murádin Jenő Történelmi tabló a szellem szabadságáról http://tudastar.unitarius.hu/dok/KM_1980_03-04_164-MURADIN-JENO-TORTENELMI-TABLO-A-SZELLEM-SZABADSAGAROL.pdf
Németh László A debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/NemethLaszlo-DebreceniDisputa.pdf Dokumentum Történelem
Nyiredy Géza dr. Gelei József szellemisége Dr. Nyiredy Géza: Gelei József szellemisége Dokumentum Történelem
Nyiredy Szabolcs dr.  In memoriam Gelei József Dr. Nyiredy Szabolcs: In memoriam Gelei József Dokumentum Történelem
Obrusánszky Borbála Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-ob.htm Dokumentum Életrajz
Obrusánszky Borbála Bálint Gábor nagy keletutazónk http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-ob.htm Dokumentum Életrajz
Orbán Lajos Bizonyságtevés http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/OrbanLajos-bizonysagteves/index.htm Könyv Prédikációk
Pálffy László Ecce homo Pálffy László: Ecce homo  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Váradi disputa http://tudastar.unitarius.hu/dok/pgyl-varadidisputavegleges.pdf PDF Tanulmány Történelem
Pap Gy. László  Munkássága http://unitariusen.go.ro/files/papgyl.htm
Pap Gy. László  Honlapja - dolgozatok http://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/dolgozatok/
Pap Gy. László  Váradi disputa 1569-2009 Pap Gy. László: Váradi disputa 1569-2009 Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Uitárius örökségünk - Nagyvárad-Bihar  Pap Gy. László: Unitárius örökségünk - Nagyvárad-Bihar  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Az Erdélyi Unitárius Egyház  Pap Gy. László: Az Erdélyi Unitárius Egyhá Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Ezredvégi kereszténység Pap Gy. László: Ezredvégi kereszténység Dokumentum Történelem
Pap Gy. László   A szombatos mozgalom Pap Gy. László: A szombatos mozgalom Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Bözödújfalu Pap Gy. László: Bözödújfalu Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Bágyon - 1848 Pap Gy. László: Bágyon - 1848 Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Fegyelmezés a bágyoni egyházközségbe Pap Gy. László: Fegyelmezés a bágyoni egyházközségben  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban a 17. századból Pap Gy László: Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban a 17. századból Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Gazdálkodási fegyelemtartás  Pap Gy. László: Gazdálkodási fegyelemtartás  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László   Csegez  Pap Gy. László: Csegez  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Október 6  Pap Gy. László: Október 6  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  1848  Pap Gy. László: 1848  Dokumentum Történelem
Pap Gy. László  Balázs Ferenc Pap Gy. László: Balázs Ferenc Dokumentum Életrajz
Pap Gy. László  Simén Domokos  Pap Gy. László: Simén Domokos  Dokumentum Életrajz
Pap Gy. László   Komjátszegi Géza Pap Gy. László: Komjátszegi Géza Dokumentum Életrajz
Pap Gy. László   Az unitárius elnevezés Pap Gy. László: Az unitárius elnevezés Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   A barátságról Pap Gy. László: A barátságról Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   Hit és vallás  Pap Gy. László: Hit és vallás  Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   Jézus tanítása  Pap Gy. László: Jézus tanítása  Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   Örökélet  Pap Gy. László: Örökélet  Dokumentum Teológia
Pap Gy. László  Próféta - Pap Gy. László: Próféta - Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   Unitárius álláspont  Pap Gy. László: Unitárius álláspont  Dokumentum Teológia
Pap Gy. László  Unitárius hitelvek  Pap Gy. László: Unitárius hitelvek  Dokumentum Teológia
Pap Gy. László   Unitarizmus  Pap Gy. László: Unitarizmus  Dokumentum Teológia
Pap Mária Ember a hatalomban http://tudastar.unitarius.hu/dok/pap-maria-emberahatalomban.htm Tanulmány Irodalom
Parker - Péterfi Dénes Jézus Krisztus Jézus Krisztus Dokumentum Életrajz
Páskándi Géza Vendégség http://tudastar.unitarius.hu/dok/paskandi-vendegseg.htm Szindarab Irodalom
Peabody A lélek egyháza http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/a-lelek-egyhaza/default.htm Könyv Teológia
Pécsi L. Dániel Unitárius címerek Pécsi L. Dániel: Unitárius címerek   Dokumentum Vegyes
Perczelné Kozma Flóra Channing szelleme http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/channing-szelleme.htm Tanulmány Teológia
Perczelné Kozma Flóra Idézetek http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/idezetek.htm Idézetek Irodalom
Perczelné Kozma Flóra Modern keresztény misszió - XX. Században http://tudastar.unitarius.hu/dok/PKozmaFlora-modern-kereszteny-misszio.pdf PDF Tanulmány Történelem
Péterffy Gyula Passio http://tudastar.unitarius.hu/dok/passio-peterffy.htm Zene Irodalom
Péterfi Dénes Unitárius Kereszténység http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Peterfi-Denes-Unitarius-Keresztenyseg/UK.htm Könyv Hitvallás
Pető István két beszéd http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Petho-Istvan-2-beszede/index.htm Folyóirat Prédikációk
Pető István Hittankönyv Pethő István: Hittankönyv Könyv Hitvallás
Rázmány Csaba A kijelentés lényege http://tudastar.unitarius.hu/dok/razmany-kijelentes.htm Tanulmány Hitvallás
Rázmány Csaba Szervét Mihály http://tudastar.unitarius.hu/szervet/razmanyszervet.htm Tanulmány Életrajz
Remetei Filep Imre Remetei Filep Imre újévi beszéde 1943. január 10.-én Remetei Filep Imre újévi beszéde 1943. január 10.-én Folyóirat Prédikációk
Rezi Elek dr. A vallásszabadság http://tudastar.unitarius.hu/dok/ReziElek-vallasszabadsag.htm Tanulmány Teológia
Rezi Elek dr. Balázs Ferenc teológiája http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfteologia.htm Teológia Teológia
Rezi Elek dr. Hiszem az örökéletet http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-orokelet.pdf PDF Tanulmány Hitvallás
Rezi Elek dr. Hit és erkölcstan http://tudastar.unitarius.hu/dok/UNITARIUS-HIT-ES-ERKOLCSTAN-DR-REZI-ELEK.rtf RTF Tanulmány Hitvallás
Rezi Elek dr. Uram, tanítsd minket imádkozni http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-elek-tanits-imadkozni.htm Tanulmány Teológia
Rezi Elek dr. Válaszd az életet http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-etika.pdf PDF Tanulmány Teológia
Rezi Elek dr.  In memoriam Kovács István Sándor Dr. Rezi Elek: In memoriam Kovács István Sándor  Dokumentum Történelem
Simén Dániel A lélek megszólal Simén Dániel: A lélek megszólal Könyv Prédikációk
Simén Dániel Öntudatos unitarizmus  Öntudatos unitarizmus  Könyv Teológia
Simén Domokos A csiksomlyói pünkösdi búcsú erdete http://tudastar.unitarius.hu/dok/bucsu.htm Tanulmány Történelem
Simén Domokos A harang és a harangszó jelzése http://tudastar.unitarius.hu/dok/simend-harang.htm Tanulmány Irodalom
Simén Domokos A két József http://tudastar.unitarius.hu/dok/a-ket-jozsef.pdf PDF Tanulmány Életrajz
Simén Domokos Az UNIKUM ember http://tudastar.unitarius.hu/dok/hmihalyjanos1771.htm Dokumentum Életrajz
Simén Domokos Az unitárius egyház és vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/arius.pdf PDF Tanulmány Teológia
Simén Domokos Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/simendomokos-davidferenc.htm Dokumentum Életrajz
Simén Domokos Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/simendomokos-davidferenc.htm Dokumentum Életrajz
Simén Domokos Emlékezés János Zsigmond unitárius fejedelemre http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-janos-zsigmond.htm Dokumentum Életrajz
Simén Domokos János Zsigmond valláspolitikája http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-jzs-vallaspolitikaja.htm Tanulmány Irodalom
Simén Domokos Lássunk világosan és beszéljünk igazat! http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-lassunk.pdf PDF Tanulmány Teológia
Simén Domokos Simon Mihály, egyházunk első főgondnoka http://tudastar.unitarius.hu/dok/simon-mihaly-elsofogondnok.htm Tanulmány Történelem
Simén Domokos Történelem vagy legenda http://tudastar.unitarius.hu/dok/Simen-Domokos-Tortenelem-vagy-legenda.pdf PDF Tanulmány Történelem
Simén Domokos UNITÁRIUS  és UNIT-ÁRIUS http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-unit-arius.htm Tanulmány Teológia
Simén Domokos Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet királynő ősanyja http://tudastar.unitarius.hu/dok/erzsebet.pdf PDF Tanulmány Történelem
Simén Domokos A Szentháromság eredetének és kifejlődésének története http://tudastar.unitarius.hu/SimenDomokos-A-Szentharomsag-eredetenek-kifejlodesenek-tortenete.pdf PDF Könyv Teológia
Simén Domokos  Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/dok/SimenDomokos/index.htm Prédikációk Prédikációk
Simó János Az unitárius egyház története http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/Egyhaztortenet-simojanos-1898.pdf Könyv Történelem
Simons Minot Egy modern Istenhit http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/egy-modern-istenhit/index.htm Könyv Teológia
Szabó Árpád dr. Az imádság valláslélektani alapjai http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-ima-vallaslelaktan.htm Tanulmány Hitvallás
Szabó Árpád dr. Az istentisztelet alkotó elemei http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-istentisztelet-alkotoelemei.htm Tanulmány Teológia
Szabó Árpád dr. Így imádkozzatok http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-igy-imadkozzatok.htm Tanulmány Teológia
Szabó Árpád dr. Mindenben szeretet http://tudastar.unitarius.hu/dok/szaboarpad-mindenbenszeretet.htm Prédikációk Prédikációk
Szabó Árpád dr. Unitárius vallásunk időszerű kérdései http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-unitarius-vallasunk-idoszeru-kerdesei.htm Tanulmány Történelem
Szabó Gyula Csiksomlyói búcsú, még több toleranciával http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabogyula.htm Tanulmány Történelem
Szabó Zoltán Kőbe vésett történelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-zoltan-kobevesetttortenelem.htm Tanulmány Történelem
Szász Ferenc Az unitarizmus lényege http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-unitarizmus-lenyege.htm Tanulmány Hitvallás
Szász Ferenc Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/SzaszFerenc/ Prédikációk Prédikációk
Szász Ferenc Én Istenem, én Istenem http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-en-istenem.htm Tanulmány Prédikációk
Szász Ferenc Gesta Unitariorum http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-gesta-unitariorum.htm Versek Irodalom
Szász Ferenc Istenfélelem? Istenszeretet? http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-istenfelelem-istenszeretet.htm Prédikációk Prédikációk
Szász Ferenc Jézus evangéliuma ma http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-jezus-evangeliuma-ma.htm Tanulmány Hitvallás
Szász János Az unitárius vallásos gondolkodás http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-janos-hitvallas.htm Tanulmány Hitvallás
Szász János Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/szj-eletrajz.rtf RTF Tanulmány Életrajz
Szász János Újra a budai disputáról  Szász János: Újra a budai disputáról  Dokumentum Történelem
Szent-Iványi Sándor Bartók Béla és az unitáriusok http://tudastar.unitarius.hu/dok/bartokbela-esazunitariusok.pdf PDF Tanulmány Történelem
Szent-Iványi Sándor Jézus emberarca http://tudastar.unitarius.hu/dok/emberarc.rtf RTF Könyv Történelem
Szent-Iványi Sándor Jézus gyógyításai http://tudastar.unitarius.hu/dok/szent-ivanyi-jezus-gyogyitasai.htm Könyv Hitvallás
Szent-Iványi Sándor Útravaló - htm http://tudastar.unitarius.hu/dok/utravalo-sz-i-s.htm Könyv Hitvallás
Szent-Iványi Sándor Útravaló - rtf http://tudastar.unitarius.hu/dok/utravalo-sz-i-s.rtf RTF Könyv Hitvallás
Szent-Iványi Sándor Szent-Iványi Sándor http://tudastar.unitarius.hu/szent-ivanyi-sandor.htm Tanulmány Életrajz
Szent-Iványi Sándor Áhitatos kis könyv http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/ahitatos-kiskonyv/default.htm Könyv Imák
Szent-Iványi Sándor Áldott percek  Szent-Iványi Sándor: Áldott percek  Könyv Prédikációk
Szent-Iványi Sándor Jézus emberarca Jézus emberarca RTF Könyv Hitvallás
Szent-Iványi Sándor Jézus gyógyításai http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/jezus-gyogyitasai.htm Könyv Teológia
Szent-Iványi Sándor Jézus imádásának veszedelmei  Jézus imádásának veszedelmei  Könyv Teológia
Szent-Iványi Sándor Az unitarizmus fejlődése Az unitarizmus fejlődése Könyv Teológia
Szent-Iványi Sándor Dávid Ferenc és a tömeg Dávid Ferenc és a tömeg Könyv Teológia
Szentmártoni Kálmán GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya Dokumentum Életrajz
Szentmártoni Kálmán János Zsigmond fejedelem János Zsigmond fejedelem Dokumentum Életrajz
Sztankóczy Zoltán A ma és holnap unitarizmusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy-unitarizmus.htm Tanulmány Teológia
Sztankóczy Zoltán Az egyszerű keresztény hit gyökere http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy-kereszteny-hit.pdf PDF Tanulmány Hitvallás
Sztankóczy Zoltán Munkássága http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy.htm Tanulmány Életrajz
Takács Jenő Toccata Mistica http://tudastar.unitarius.hu/TakacsJeno/takacs-jeno-toccata-mistica.htm Zene Irodalom
Tóth György dr. Dávid Ferenc emlékezete Dr. Tóth György: Dávid Ferenc emlékezete Dokumentum Történelem
Török Tamás Mi az hogy unitárius? Htm http://tudastar.unitarius.hu/dok/torok-tamas-unitarius.htm Tanulmány Teológia
Török Tamás Mi az hogy unitárius? Pdf http://tudastar.unitarius.hu/dok/toroktamas-miaz-unitarius.pdf PDF Tanulmány Teológia
Török Tamás Unitáriusok http://tudastar.unitarius.hu/dok/toroktamas.rtf RTF Tanulmány Teológia
Ürmösi József Bibliai történetek - Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék   Könyv Történelem
Ürmősi József Lelkipásztori gondozás http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Urmosi-Jozsef/default.htm Könyv Teológia
Ütő Lajos Bölcső mellett http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/UtoLajos/default.htm Könyv Prédikációk
Ütő Lajos Temetési http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Nebo-hegyen-UtoLajos/index.htm Könyv Prédikációk
Ütő Lajos Esketési http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/UtoLajos/esketesi.htm Könyv Prédikációk
Válaszúti György Debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/ValaszutiGyorgy-DebreceniDisputa.pdf Dokumentum Történelem
Varga Béla Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében http://tudastar.unitarius.hu/dok/dforokkevalo.htm Tanulmány Teológia
Varga Béla Dávid Ferenc és az unitárius vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/unitvallas.htm Tanulmány Teológia
Varga Béla Hit és vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/hitvallas.htm Tanulmány Hitvallás
Varga Béla Unitarizmus és individualizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/vbunitindiv.rtf RTF Tanulmány Teológia
Varga Béla Unitarizmus és racionalizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/vbunitracio.rtf RTF Tanulmány Teológia
Varga Béla Hittani tanulmányok http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/VargaBela-Hittani-tanulmanyok/index.htm Könyv Hitvallás
Varga Béla Hit és vallás Varga Véla: Hit és vallás Könyv Hitvallás
Vári Albert Kereszténység és unitarizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/ker-unit.htm Tanulmány Teológia
Vári Albert Miért vagyok én unitárius? http://tudastar.unitarius.hu/dok/varialbert.rtf RTF Tanulmány Hitvallás
Vári Albert eressétek Istennek országát! Vári Albert: Keressétek Istennek országát! Könyv Prédikációk
Vári Albert Berde Mózsa Vári Albert: Berde Mózsa Dokumentum Életrajz
Vári Albert Egyháztörténelem http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Tortenelem/index.htm Könyv Történelem
Vári Albert Kereszténység és unitarizmus Kereszténység és Unitarizmus Könyv Hitvallás
Vári Albert Istenországa munkásai Istenországa munkásai Könyv Történelem
Versényi György dr. Kriza János emlékezete Kriza János emlékezete Dokumentum Életrajz
Weress Béla Ime az ember http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Ime-az-ember-WB/index.htm Könyv Prédikációk
Wilbur A  mi unitárius örökségünk A  mi unitárius örökségünk Könyv Történelem
Zoványi Jenő A debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/ZovanyiJeno-DebreceniHitvita.pdf Dokumentum Történelem
1993 - a tordai országgyűlés 425 éves jubileuma 1993 - a tordai országgyűlés 425 éves jubileuma Tanulmány Történelem
A láng A láng Folyóirat
A Pécsi Disputa emlékére http://tudastar.unitarius.hu/dok/pecsidisputa.pdf PDF Tanulmány Történelem
Az őskereszténységtől a reformációig http://tudastar.unitarius.hu/dok/oskeresztenysegtol-reformacioig.htm Tanulmány Történelem
Az unitárius vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/uv-bp.htm Dokumentum Vallás
Balázs Ferenc hitvallása http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfhiszem.htm Dokumentum Hitvallás
Beszédgyűjtemény http://w3.enternet.hu/sandor64/vuk/index.html Prédikációk Prédikációk
Beszédgyűjtemények Beszédgyűjtemények Prédikációk Prédikációk
Brassai Sámuel emlékezete Brassai Sámuel emlékezete PDF Tanulmány Életrajz
Dávid Ferenc 375. emlékünnepség http://tudastar.unitarius.hu/1951-2000/David-Ferenc-375/DavidFerenc-375.htm Tanulmány Történelem
Dávid Ferenc börtönében írta http://tudastar.unitarius.hu/dok/borton.htm Versek Irodalom
Dávid Ferenc breviárium http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfbreviarium.htm Könyv Teológia
Dávid Ferenc Egylet http://tudastar.unitarius.hu/david-ferenc-egylet.htm Könyv Történelem
Döntéseink Nagypéntek és Húsvét között http://tudastar.unitarius.hu/dok/kvari-donteseink.pdf PDF Tanulmány Irodalom
Egy az Isten - könyv http://tudastar.unitarius.hu/egy/index.html Könyv Teológia
Egyháztörténelem gyermekeknek http://tudastar.unitarius.hu/dok/egyhaztortenelem-gyermekeknek.doc PDF Tanulmány Történelem
Életrajzok http://tudastar.unitarius.hu/eletrajzok.htm Könyv Életrajz
Énekes könyvek http://tudastar.unitarius.hu/enekes-konyvek.htm Könyv Vegyes
Erdélyi Unitárius levéltár http://archives.unitarian.ro/ Intézmény
Évkönyvek http://tudastar.unitarius.hu/evkonyvek.htm Könyv Vegyes
Ferencz József levele a Norvég unitáriusokhoz http://tudastar.unitarius.hu/dok/FerenczJozsef-letter-to-Oslo.pdf PDF Tanulmány Történelem
Gyászjelentések http://tudastar.unitarius.hu/Gyaszjelentesek/index.html Képek
Hírlevelek http://tudastar.unitarius.hu/hirlevelek.htm pdf dok Folyóirat Vegyes
Hittan-Erkölcstan http://tudastar.unitarius.hu/dok/Hittan-Erkolcstan.rtf RTF Könyv Hitvallás
Imádságos könyvek http://tudastar.unitarius.hu/imadsagok.htm Könyv Vegyes
Iván László http://www.unitarius.hu/IvanLaszlo/index.htm Tanulmány Életrajz
János Zsigmond  és Dávid Ferenc látogatása Brassóban http://tudastar.unitarius.hu/dok/JANOS-ZSIGMOND-ES-DAVID-FERENC-LATOGATASA-BRASSOBAN-1568.doc DOK Tanulmány Történelem
Keresztény Magvető http://kermagv.unitarius.com/index.html Folyóirat Vegyes
Keresztény Magvető füzetei http://tudastar.unitarius.hu/kereszteny-magveto-fuzetei.htm Könyv Vegyes
Ki volt Balázs Ferenc? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazsferenc.htm Tanulmány Életrajz
Ki volt Dávid Ferenc? http://tudastar.unitarius.hu/dok/davidferenc.htm Tanulmány Életrajz
Ki volt Erdő János? http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdojanos.htm Tanulmány Életrajz
Ki volt Paget János? http://tudastar.unitarius.hu/dok/pagetjanos.html Tanulmány Életrajz
Ki volt Szervét Mihály? http://tudastar.unitarius.hu/szervet/szervet.htm Tanulmány Életrajz
Ki volt Varga Béla? http://tudastar.unitarius.hu/dok/vargabela.htm Tanulmány Életrajz
Kis-Biblia http://tudastar.unitarius.hu/dok/Kis-Biblia.doc DOK Biblia Biblia
Lakiteleki Unitárius Emléknap Lakiteleki Unitárius Emléknap Tanulmány Történelem
Levéltári anyagok http://tudastar.unitarius.hu/leveltari-anyagok/leveltar.htm Dokumentum Vegyes
Levéltár-Könyvtár, Budapest http://www.unitar.hu/ Intézmény
Mai Füzetek http://tudastar.unitarius.hu/mai-fuzetek.htm Könyv Vegyes
Négyszázév Négyszázév Tanulmány Történelem
Nők világa Nők világa Folyóirat Vegyes
Online olvasható könyvek és dokumentumok http://unitarius.eu/swf/index.htm Könyv Vegyes
Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok Vegyes Vegyes
Paget tanulmány http://tudastar.unitarius.hu/dok/paget-tanulmany.html Tanulmány Irodalom
PARTIUM http://partium.unitarius.eu/ Folyóirat Vegyes
Perczelné Kozma Flóra http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/pkozmaflora.htm Tanulmány Életrajz
Szentkatolnai Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/szentkatolnai-balint-gabor-obrusanszky.htm Tanulmány Életrajz
Szervét Mihály az áriánus http://tudastar.unitarius.hu/szervet/hvg.htm Tanulmány Történelem
Töredékek - levéltári anyagok http://tudastar.unitarius.hu/Toredekek/Dr-Cseke-Peter-gyujtemenye/index.html Dokumentum Történelem
Történetek http://tudastar.unitarius.hu/dok/tortenetek.rtf RTF Dokumentum Irodalom
Történetek Brassairól http://tudastar.unitarius.hu/dok/Tortenetek-Brassairol.doc DOK Dokumentum Irodalom
Unitárius Élet http://tudastar.unitarius.hu/UNEL-2000/index.html Folyóirat Vegyes
Unitárius Élet 1947-1999 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Elet-1947-1999/index.htm PDF Folyóirat Vegyes
Unitárius Élet 2000-től http://tudastar.unitarius.hu/UNEL-2000/index.html PDF Folyóirat Vegyes
Unitárius énekeskönyv 1979 Unitárius énekeskönyv 1979 PDF Énekek
Unitárius Értesítő 1922-1944 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/index.htm PDF Folyóirat Vegyes
Unitárius Füzetek http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-fuzetek.htm Könyv Vegyes
Unitárius Jövendő 1939-1942 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Jovendo-1939-1942/index.html PDF Folyóirat Vegyes
Unitárius Kereszténység http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-keresztenyseg.htm Könyv Vegyes
Unitárius Kis Könyvtár http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-kis-konyvtar.htm Könyv Vegyes
Unitárius Könyvtár http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-konyvtar.htm Könyv Vegyes
Unitárius Közlöny http://kozlony.unitarius.com/ Folyóirat Vegyes
Unitárius ösvény http://www.unitarius.hu/osveny/ Dokumentum Vegyes
Unitárius Pantheon http://tudastar.unitarius.hu/pantheon/index.html Életrajzok Életrajz
Unitárius Pantheon http://tudastar.unitarius.hu/pantheon/index.html Életrajzok Életrajz
Unitárius Szószék http://tudastar.unitarius.hu/UnitariusSzoszek/index.html PDF Folyóirat Vegyes
Unitárius templomok http://tudastar.unitarius.hu/templomok/index.html Képek
Unitárius Történelem http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-tortenelem.htm Könyv Vegyes
Versek http://tudastar.unitarius.hu/Versek/index.htm Versek Irodalom
Budapesti Misszióház anyaga Misszióház Dokumentum Történelem
Két könyv - De falsa et vera http://unitarius.uw.hu/defalsaetvera/index.html Könyv Teológia
300 éves ünnepség - köszöntések http://tudastar.unitarius.hu/1899/300ev/index1.htm Könyv Történelem
300 éves zsinati ünnepség http://tudastar.unitarius.hu/1899/300ev/index.htm Könyv Történelem
A Nagyváradi Disputatio A Nagyváradi Disputatio PDF Könyv Történelem
Halotti énekeskönyv 1856 Halotti énekeskönyv 1856 Könyv Énekek
Énekeskönyv 1895-ből Énekeskönyv 1895-ből Könyv Énekek
Pákei Lajos imakönyve - 1838 Pákei Lajos imakönyve - 1838 Könyv Imák
Pájadíjjal jutalmazott egyházi beszédek  Pájadíjjal jutalmazott egyházi beszédek  Könyv Prédikációk
Imák, beszédek a 400 évfordulón http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/1910-DF/index.htm Könyv Prédikációk
Ima és beszéd Ulár Pár koporsójánál Ima és beszéd Ulár Pár koporsójánál Könyv Prédikációk
Budapesti Dávid Ferenc Egylet évkönyve 1902-1903 http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DFEgylet-evkonyv-2002-03/index.htm Könyv Történelem
Budapesti Dávid Ferenc Egylet évkönyve 1903-1094 http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DFEgylet-evkonyv-2003-04/index.htm Könyv Történelem
Az Unitárius vallás Dávid Ferenc korában és utána http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/az-unitarius-vallas/index.htm Könyv Történelem
Channing szelleme Channing szelleme RTF Könyv Teológia
A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapszabálya A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapszabálya Könyv Történelem
Erkölcsi szabályok - A Dávid Ferenc Egylet kiadványa Erkölcsi szabályok - A Dávid Ferenc Egylet kiadványa Könyv Teológia
A keresztény vallás elemei az unitáriusok szerint A keresztény vallás elemei az unitáriusok szerint Könyv Hitvallás
Évkönyv - 1936  Évkönyv - 1936  PDF Könyv Vegyes
Évkönyv 1937 Évkönyv 1937 PDF Könyv Vegyes
Évkönyv 1938 Évkönyv 1938 PDF Könyv Vegyes
Unitárius Szószék 1932 -jan-jun http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Szoszek-imadsagok-1932/default.htm Folyóirat Vegyes
Első valláskönyvem Első valláskönyvem Könyv Hitvallás
Brassói unitárius templom felavatása http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/brasso.htm Könyv Prédikációk
Nemzetközi Vasárnap 1936. január 12.  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/NemzetkoziVasarnap.pdf PDF Könyv Prédikációk
Dávid Ferenc emlékzsinat 1910. augusztus, külföldiek üdvözlete http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/1910-DF-emlekzsinat-kulfoldi-udvozletek.pdf Folyóirat Prédikációk
A Dunapataji Unitárius Egyházközség A Dunapataji Unitárius Egyházközség Dokumentum Történelem
Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör Dokumentum Történelem
Orbán Balázs emlékezete http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Orban-Balazs-emlekezete/default.htm Dokumentum Életrajz
 Az Unitárius Élet munkásai  1940 Az Unitárius Élet munkásai Dokumentum Történelem
A Misszióház 10 esztendeje A Misszióház 10 esztendeje Dokumentum Történelem
Ősmagyar vallásunk Ősmagyar vallásunk Dokumentum Történelem
Az amerikai unitárius egyházi bizottság jelentése Az amerikai unitárius egyházi bizottság jelentése Dokumentum Történelem
Magyarság és vallás Magyarság és vallás Könyv Történelem
Három felolvasás az unitarizmusról http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/haromfelolvasas-1931.pdf Könyv Teológia
Felolvasások - több cikk http://tudastar.unitarius.hu/Felolvasasok.htm PDF Könyv Vegyes
Habsburg Ottó: Lehet boldog Magyarország az EU-ban? Habsburg Ottó: Lehet boldog Magyarország az EU-ban? Dokumentum Történelem
Habsburg Ottó látogatásának összefoglalója Habsburg Ottó látogatásának összefoglalója Dokumentum Történelem
Brassai Sámuel munkássága Brassai Sámuel munkássága  PDF Dokumentum Történelem
Kriza-Album Kriza-Album PDF Könyv Történelem
Unitáriusok más szemmel http://tudastar.unitarius.hu/Unitariusok_mas_szemmel/index.html